2019 09 16 JurjenVis via HenkLooijeSteijnVoor het eerst moet onze vereniging afscheid nemen van een van haar leden. Afgelopen juli overleed in zijn woonplaats Amsterdam onverwacht ons lid Jurjen Vis, auteur van vele gedenkboeken over muziek en religie en over armen-, wezen- en gezondheidszorg. Jurjen was daarnaast ook bekend als tenorzanger, pianist, dirigent en begeleider van een aantal koren. Zaterdag 27 juli vond het afscheid plaats tijdens de drukbezochte uitvaart op de begraafplaats De Nieuwe Ooster. Hoeveel familie, vrienden, kennissen en collega's onderdeel uitmaakten van zijn leven heeft de kleine delegatie van onze vereniging met eigen ogen kunnen aanschouwen. Jurjen laat een partner en een zoon en dochter in de studerende leeftijd na. 

Jurjen Vis was een ondernemend historicus – niet alleen een ondernemer in geschiedenis om den brode, maar een historicus die gedreven door zijn brede belangstelling voor sociale, religieuze en muziekgeschiedenis er niet voor terug deinde als het ware zijn eigen werkgelegenheid te scheppen. Opdrachten voor het onderzoeken en schrijven van de geschiedenissen van hofjes en andere instellingen van sociale zorg wisselde hij af met het schrijven van componistenbiografieĂ«n, en hij was net begonnen aan wat zijn magnum opus moest worden, een religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland. Hij had al jarenlang voor dat doel geijverd en fondsen bijeen gebracht. Jurjen was zelf afkomstig uit dat gebied en goed bekend met het vele katholieke erfgoed aldaar; hij heeft veel bijgedragen aan de geschiedschrijving van de Abdij van Egmond, en alleen daarmee al zijn sporen als historicus verdiend.

Maar hij heeft nog veel meer gedaan en geschreven: de oogst van zijn werkend leven is indrukwekkend. Niettemin was Jurjen bepaald geen studeerkamergeleerde; hij kwam graag onder de mensen, om muziek te maken, of om bij een glaasje jenever te praten over geschiedenis, het zelfstandig historicus zijn, het katholieke verleden, en wat dies meer zij. Zijn ontijdig overlijden is een diep gemis en een groot verlies voor de Nederlandse geschiedschrijving.

Henk Looijesteijn

____

 Behalve in zijn boeken en publicaties leeft Jurjen Vis voort op het internet: