tegeltje Algemene Nederlandse LandarbeidersbondHistorica Willy Hilverda richt zich onder meer op verhalen van landschap, dorp of stad. Aan de muur bij haar pake en beppe in Marssum hing een tegeltje van de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond. Maar haar pake was arbeider in de zuivelindustrie en geen landarbeider. Hoe zit dat? Willy schreef een blogpost met een antwoord over haar vraag aan de hand van het jubileumboek Veertig jaren Nederlandse Landarbeiders Bond uit 1940.