Erfgoed Brabant Academie - erfgoedcollege mmv Luc Brants donderd 24 maart 2022
Ons lid Luc Brants geeft op 24 maart, samen met socioloog Jonah Lamers, voor Erfgoed Brabant in Den Bosch, live op locatie het 4e Erfgoedcollege over de omgang met seksuele, sekse- en genderdiversiteit bij de opeenvolgende Brabantse overheden.
 
Socioloog Jonah Lamers opent een boekje over de verborgen regenbooggeschiedenis van de provincie Noord-Brabant en legt het belang uit van LHBTIQ+-zichtbaarheid.
 
De aandacht voor seksuele, sekse- en genderdiversiteit was in wat nu Noord-Brabant heet tot het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw vooral negatief. Vanaf de jaren zestig kwam een emancipatieproces op gang. Luc Brants laat zien hoe dat proces is verlopen en hoe in de loop van de tijd de groep mensen waarover het ging steeds diverser werd.
 
Ons lid Luc Brants (1963) is cultureel antropoloog, promoveerde op het ontstaan van de ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Hij deed o.a. onderzoek naar (seksueel) geweld tegen mensen met een beperking, publiceerde over de geschiedenis van seksuele, sekse- en genderdiversiteit in Eindhoven en Tilburg en over de wijze waarop de Nederlandse overheid met haar homoseksueel personeel is omgegaan in de jaren veertig, vijftig en zestig.
 
Info en aanmelden via de website van de Erfgoed Brabant Academie.