P1060692 afgesnedenDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Willem van der Ham welkom als nieuw lid.

Willem van der Ham is sociaal geograaf, historicus en schrijver. Hij is vooral bekend als historicus van waterstaat en landschap en als schrijver van enkele standaardwerken op het gebied van het onderwijs. Hij begon als freelance journalist bij kranten. Zijn motto: geschiedenis kan een goede inspiratiebron zijn voor de opgaven van nu.

Van der Ham onderzocht de geschiedenis van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1993. Ook schreef hij een gedenkboek over de Onderwijsraad. Maar hij is vooral een gezaghebbend waterstaatshistoricus. Er staan tal van publicaties op zijn naam over waterstaat, infrastructuur en landschap, zoals 200 jaar Rijkswaterstaat uit 1998, zijn dissertatie Heersen en beheersen, Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw uit 1999 en biografieën over Cornelis Lely en Johan van der Veen.

Met zijn recente projecten Reuzenarbeid (2021) en Zuiderzee in beeld (2022) combineert hij het publiceren van boeken met andere presentatievormen, zoals film, museale en landschapstentoonstellingen. Zijn projecten krijgen veel publiciteit. Van der Ham is regelmatig te gast bij radio en televisie en wordt ook internationaal benaderd om zijn visie te geven, bijvoorbeeld m.b.t. de waterproblematiek van Venetië.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.