Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 2 maart  j.l. in Utrecht werd gehouden, werd ook het nieuwe beleidsplan van de vereniging gepresenteerd. Volgens dit plan is de missie van de vereniging het bieden van ondersteuning van het vak van historicus als zelfstandig ondernemer. Het doel is het behartigen van de belangen van de leden en het bieden van een kwaliteitswaarborg aan opdrachtgevers. Ondernemers in Geschiedenis heeft als primaire doelgroep academisch geschoolde (professionele) vrijgevestigde historici, ofwel Ondernemers in Geschiedenis is hét professionele netwerk voor zelfstandige historici.

Strategie en ambitie
Ondernemers in Geschiedenis biedt vrijgevestigde historici een netwerk voor vakgenoten, waarmee kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en een platform waarop zij zich kunnen presenteren aan potentiële opdrachtgevers. De komende jaren wil het bestuur Ondernemers in Geschiedenis sterker, actiever en zichtbaarder maken. Dit betekent meer (jonge) leden werven, meer en betere contacten met institutionele relaties, zoals archiefinstellingen, universiteiten en netwerken van historici. Verder wil de vereniging meer en grotere (inhoudelijke) activiteiten organiseren en de platformfunctie versterken via de website en door meer zichtbaar te worden op social media.

 

Lees hier het volledige beleidsplan.