Afscheid Anton van Renssen 2 3 2023De afgelopen zeven jaar mocht ik voorzitter zijn van de branchevereniging Ondernemers in Geschiedenis. Het was me (meestal) een genoegen. Op 2 maart j.l. nam ik afscheid van het bestuur – niet van de vereniging, laat dat duidelijk zijn. Kan ik tevreden terugkijken? Het korte antwoord: Ja. Een iets langer (deel)antwoord volgt hieronder.

Alleen al het gegeven dat we de vijftig leden zijn gepasseerd geeft me voldoening en moed voor de toekomst. Verder stak ik veel energie in de naamswijziging: van Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus (NVHO) naar Ondernemers in Geschiedenis. Daarnaast ondernamen we tal van nieuwe initiatieven. Soms mochten die zelfs tot een succesje leiden. Zo hebben we de honorering van zelfstandige onderzoekers bij het Mondriaan Fonds gelijk kunnen trekken met die in loondienst voor projecten rond 75 jaar bevrijding. Hopelijk is dat een blijvend succes en gaat die kennis bij het Mondriaan Fonds niet verloren - en wordt die overgebracht aan andere fondsen. De contacten met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) | Royal Netherlands Historical Society zijn het afgelopen jaar geïntensiveerd. Op zoek naar wederzijdse meerwaarde. Wat mij betreft gaat het gelden voor meer erfgoedorganisaties, musea, de Museumvereniging en archiefinstellingen. Ik zal verder niet over mijn graf heen regeren.

We groeien als vereniging. Dat komt doordat we als vereniging meerwaarde hebben voor historici die (willen) weten wat ondernemen is. Ben je zelfstandig historicus dan kan de vereniging helpen je business vorm te geven. Dat leer je niet op de universiteit.

Mij heeft het in al die jaren al heel veel gebracht. Niet omdat er werk voor me werd gevonden. Daarvoor ben ik als ondernemer toch echt zelf verantwoordelijk. Wel omdat collega’s helpen antwoorden te vinden op vragen waar ik mee rondloop en dat geldt wederzijds, is mijn ervaring. Mijn ervaring is ook dat we elkaar soms hand en spandiensten verlenen. We zitten tenslotte verspreid door het hele land van Zierikzee tot Groningen.

Of, wacht even, de connecties binnen de Ondernemers in Geschiedenis leverde me het afgelopen jaar toch echt een project van enkele tienduizenden euro’s op. Ja, ik moest het zelf initiëren en binnenhalen, maar collega’s hielpen me daarbij. Dat lidmaatschapsgeld heb ik er voor heel mijn leven al lang en breed uit.
Dat dus.
 
Veel dank aan allen met wie ik mocht werken de afgelopen zeven jaar. Dat zijn heel veel leden van de vereniging. In het bijzonder noem ik mijn medebestuursleden van de afgelopen jaren: Jan BrouwersWim de NatrisOttie Thiers, Wim MaasMargaret LeidelmeijerJesse PoieszHans MorssinkhofJeanine DekkerRogier OvermanMari SmitsChristiaan Stam en Femke Knoop.
 
Tenslotte: Henk Looijesteijn, succes in dit prachtig bestuur.