Foto Henk voor bij introductie voorzitter WebsiteOndernemers in Geschiedenis heeft een nieuwe voorzitter: Henk Looijesteijn. Henk is in 1973 geboren in het Noord-Hollandse Breezand en stelt zich bij deze voor:

‘Ik ben een bollenkwekerszoon uit de Noordkop die, zover ik het me kan heugen, altijd bezig is geweest met het verleden. Een studie geschiedenis was dan ook onontkoombaar. In 1998 studeerde ik af aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ik meteen een aanstelling kreeg bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Ik werd assistent-onderzoeker bij een project en was daarnaast bestuurslid van de Stichting Historisch Platform en redacteur van Historisch Tijdschrift Holland, beide onbezoldigd.

In 2004 kreeg ik een promotiebeurs aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Ik ging daar niet zozeer heen omdat ik een brandende academische ambitie had – ik wilde en wil vooral boeken schrijven – maar omdat het me leuk leek een aantal jaar aan een eigen onderzoek te kunnen besteden, Italiaans te leren en in het buitenland te wonen. In 2008 keerde ik terug naar Nederland en bleef ik met het ene been in de academische wereld staan met een nieuw IISG-project en andere tijdelijke banen aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen en aan de Vrije Universiteit.

Omdat ik steeds meer freelance opdrachten aannam, heb ik in 2013 op advies van mijn boekhouder een bedrijfje als historicus opgericht. Met dit bedrijfje verzorg ik lezingen en rondleidingen en schrijf ik boeken, onder andere over hofjes en de tulpenkoorts. Daarnaast ben ik nog een paar keer in dienst geweest van het IISG. Sinds februari 2022 ben ik echter geheel en al vrijgevestigd historicus, zij het als fellow nog steeds verbonden aan het IISG.

‘Het voorzitterschap van een vereniging is een nieuwe ervaring voor mij. Ik heb weliswaar ruime bestuurlijke en redactionele ervaring, maar dit keer is het voor het eerst dat ik de (in dit geval vaak digitale) voorzittershamer voer. En dan ook nog van een vereniging! Tot nu toe heb ik alleen in stichtingsbesturen gezeten en ook nog maar alleen omdat ik ervoor werd gevraagd. Nu heb ik me bewust kandidaat gesteld, enerzijds omdat niemand anders het deed en anderzijds omdat het bestuur de afgelopen jaren veel heeft bereikt, niet in de laatste plaats een zeer opmerkelijke ledengroei.

Onze vereniging vertoont in mijn ogen een goed lopende en interessante dynamiek waar ik de komende jaren aan hoop bij te dragen met het beroemde adagium van de Amerikaanse president Kennedy voor ogen: Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country, zei hij bij zijn ambtsaanvaarding. Wat voor een land in het groot geldt, is niet minder waar voor onze vereniging. Ik hoop dan ook jullie allemaal te mogen begroeten bij toekomstige bijeenkomsten en hoor graag wat er leeft onder de leden van deze mooie ondernemersvereniging.

Henk Looijesteijn