Frans van Gaal - Ondernemer in geschiedenis

Frans van Gaal onderneemt in geschiedenis door boeken- en artikelen te schrijven, verhalen te vertellen, te onderzoeken, te adviseren, te trainen, presenteren, creëren en actie te voeren. In dit jaar, 2022, voert hij bijvoorbeeld actie om Jacob Moleschott (1822-1893), filosoof, arts, senator en emancipator in zijn geboortestad de eer te geven die hij verdient.  

Trainingen

Als ervaren en gelouterd facilitator/trainer bij School voor de Toekomst/Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch legde Frans zich ook toe op toegepast creatief denken en handelen voor het leven en werken van alledag. Vandaag is het voor Frans een uitdaging om mensen te helpen hun eigen (organisatie)geschiedenis te benutten als bron voor creativiteit en innovatie. ‘Kijk eens in de achteruitkijkspiegel’ is daarbij zijn motto.  

Presentaties

Een toepasselijke historische causerie, een pittige lezing, presentatie of ‘performance’, het is voor Frans een uitdaging om de toehoorder op het puntje van zijn stoel te houden. Zo kan geschiedenis u tot creativiteit inspireren of gewoon ter ‘leringe ende vermaeck’ dienen. Hij richt zich naar de wensen van de opdrachtgever.

Publicaties

In 1989 promoveerde Frans op een proefschrift onder de titel: Socialisme en zelfstandige arbeidersbewegingen andere linkse ‘ismen’  in ’s-Hertogenbosch, 1848 – 1940. Sinds die tijd besteedt Frans een deel van zijn werkzame en creatieve leven aan het schrijven van boeken en publicaties, veelal in opdracht. Inmiddels zijn dat er meer dan dertig.

Bij al zijn activiteiten huldigt Frans het adagium van Umberto Eco: ‘Creativiteit is niet zozeer gelegen in het vinden van nieuw materiaal, als wel in de herschikking van het bestaande’.

Dr .Frans van Gaal
Ondernemer in geschiedenis

Telefoon: 06-45482739
E-mail: fransvangaal[AT]home.nl
www.fransvangaal.nl