Marita van Brussel - Vruger

Marita onderzoekt de geschiedenis vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Opgeleid als cultureel antropoloog en Arabist heeft zij jaren in het Midden-Oosten gewoond. Pas nadat zij naar Nederland terugkeerde ontdekte ze - via stamboomonderzoek - de mooie verhalen die er over mensen in Nederland te vertellen zijn. En hoe haar antropologische achtergrond haar in staat stelt het verleden beter te begrijpen. Concepten die in Nederland nog maar zelden ter sprake komen, waren immers ook in óns verleden actueel: eer en schande, patroon-cliëntrelaties, sociale stratificatie, volks- en bijgeloof, sociale controle.

Marita's historische interesse gaat uit naar mensen in de marge van de Brabantse samenleving: reizigers, psychiatrische patiënten, criminelen en (publieke) vrouwen. Marita vertelt hun verhaal via sociaalhistorische reconstructies. In haar zoektocht naar de herkomst van Brabantse woonwagenfamilies stuitte zij via de moederlijnen op een netwerk van Waalse landlopers in Staats-Brabant. Wie of wat bewoog hen? Marita helpt graag mensen met vragen over voorouders in krankzinnigengestichten, woonwagenbewoners, Zeelstenaren. Historische organisaties, heemkundekringen en particulieren weten haar te vinden voor opdrachten, vragen, artikelen en lezingen.

Marita van Brussel
Vruger

Telefoon: 06-37289485
E-mail: maritavanbrussel[AT]outlook.com of maritavanbrussel[AT]vruger.nl

LinkedIn: https://linkedin.com/in/maritavanbrussel
Website: https://vruger.nl

Trefwoorden: archiefonderzoek, vrouwen, genealogie, antropologie, migratie, criminaliteit, armoede, psychiatrie, Noord-Brabant, familiegeschiedenis, strafrecht