Rob Wolf

Een boek schrijven is een wereld creëren.

Wie in opdracht geschiedenis schrijft, creëert een wereld die de lezers – opdrachtgever en achterban – herkennen en reëel vinden.

Daarvoor moet je meer zijn dan een gedegen onderzoeker en een goed schrijver. Geschiedenis-in-opdracht vraagt ook empathie en fantasie, nauwkeurigheid en volharding. Verder moet je nieuwsgierig zijn, veel weten en aandacht hebben voor mensen en hun verhaal.

Met deze bagage heb ik sinds 1990 ruim veertig tevreden opdrachtgevers gehad. In iedere opdracht, in ieder boek openbaarde zich een nieuwe wereld: een hartchirurgisch centrum, een elektrotechnisch bedrijf of een eeuw stedelijke volkshuisvesting. Ik heb ontdekt dat ik als buitenstaander over al die werelden geloofwaardig kan schrijven, en dat daarbij technisch complexe zaken op de keper beschouwd nooit een probleem zijn.

Rob Wolf
Javastraat 118, 6524 ML Nijmegen
Tel: 0652090786
Email: geschiedschrijving [AT] hotmail.com
Website: www.robwolf.nl
Twitter: @robwolf52

 Trefwoorden: medische geschiedenis, bedrijfsleven, techniek, energie, ziekenhuizen, beroepsonderwijs, bouwen en wonen, volkshuisvesting, Nijmegen, archiefbewerking.