Jurjen Vis

Religie – Zorg – Muziek

Jurjen Vis is historicus, musicus en musicoloog. Hij maakte naam als biograaf van twintigste-eeuwse Nederlandse componisten (mannen én vrouwen). Net zo goed echter beschrijft hij de levens van missionarissen (achtste eeuw) en kerkhervormers (zestiende eeuw). Hij is gespecialiseerd in Nederlandse muziekgeschiedenis, stadsgeschiedenis, religiegeschiedenis en zorggeschiedenis. De zorg voor ouderen, armen, zieken en wezen heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij beperkt zich niet tot één periode. Het hele verleden is zijn ‘jachtterrein’.

Van zijn geboortestad Alkmaar schreef hij de Stadsgeschiedenis (2007). Over verschillende grote instellingen in het land publiceerde hij fraai uitgegeven studies. Jurjen Vis schrijft zijn teksten en houdt zijn voordrachten voor een breed publiek.

Zijn producten zijn persoonlijk en graven diep. Zijn presentatie is levendig. Hij legt bij voorkeur de kleine én de grote dramatiek van het dagelijks leven bloot. Sprekende details zeggen vaak meer dan bladzijden lang analyse. Voor het schrijven van biografieën zijn psychologisch inzicht en inlevingsvermogen onontbeerlijk. Voor Vis is onderzoeken en schrijven als een relativerende ontmoeting. In het anders-zijn van anderen ervaren we ons eigen anders-zijn. Jurjen Vis werkt snel en praktisch. 

Dr. Jurjen Vis,
Feike de Boerlaan 41,
1019 KS Amsterdam.
KvK Amsterdam 34338285
020 - 418 69 30
06 - 1006 4977
E: g.n.m.vis [AT] chello.nl

www.jurjenvis.nl