Stichting Echo

Stichting Echo houdt zich bezig met historisch onderzoek naar vrouwelijke en mannelijke ordes en congregaties in Nederland. Het bestuur bemiddelt bij het tot stand komen van een opdracht tot het schrijven van de geschiedenis van een orde of congregatie en brengt vraag en aanbod samen. De stichting werkt met historici die in de katholieke geschiedenis zijn gespecialiseerd. Daarnaast organiseert Echo studiedagen en colloquia. De thematisch samenhangende lezingen van het colloquium worden nadien gebundeld en uitgegeven.

Stichting Echo werd in 1995 opgericht door drie Nijmeegse historici (Marit Monteiro, Marjet Derks en José Eijt) om het verleden van met name vrouwelijke religieuzen (zusters) onder de aandacht te brengen. Sindsdien is een veelvoud aan boeken verschenen, waarin het werken en leven van zusters, paters, broeders, monniken en monialen is vastgelegd. Het huidige bestuur van Echo bestaat uit de historici Vefie Poels (voorz.), Marieke Smulders (secr.), Erik Lundgren (penningmeester), Chris Dols, Joep van Gennip, en Marie-Antoinette Willemsen.

 

Recent verschenen publicaties: J. van Gennip, V. Poels en M.-A. Willemsen (red.), Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven (2014)
Catharina Th. Bakker en George van Overbeeke, Zusters in de zorg. Een geschiedenis van Franciscanessen van Charitas (2014)
Marie-Antoinette Willemsen: Toegewijd aan de Jeugd. De salesianen van Don Bosco in Nederland 1928–2013 (2014)
José Eijt: In Dienst van de zieken. Broeders van barmhartigheid van Sint Joannes de Deo 1875–2013 (2014)
Gabrielle Dorren: Met de minsten der Mijnen. Geschiedenis van de kleine zusters van de H. Joseph (2013)

Website: www.stichting-echo.nl
E-mail: info [AT] stichting-echo.nl
Tel.: 024–3566351 / 06–25159837

Secretariaat:
Marieke Smulders Dupondiusstraat 24
6515 DH Nijmegen