Jan Janssen

Achtergrond

Na een loopbaan bij Defensie, waarin ik aanvankelijk actief was binnen het domein van de militaire geschiedschrijving en later functies vervulde in de wereld van de militaire musea, werk ik sinds begin 2016 als zelfstandig historicus en museaal adviseur. Ik bouw daarbij voort op de ervaring die ik door de jaren heen heb kunnen opdoen op het gebied van het historisch onderzoek en de bedrijfsvoering in de erfgoedsector. 

Historisch Onderzoek

Mijn aandachtsgebieden als historicus zijn allereerst de Nederlandse militaire geschiedenis en de geschiedenis van de luchtvaart. Een derde specialisme is de twintigste-eeuwse regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Zuidoost-Nederland, tegen de achtergrond van de modernisering van de Nederlandse samenleving sinds het begin van de vorige eeuw.

Literatuurstudie en bronnenonderzoek vormen de vanzelfsprekende uitgangspunten voor de publicaties die ik verzorg. Waar mogelijk zal ik daarnaast gebruik maken van de oral-history-methode. Interviews met tijdgenoten, die verhalen persoonlijk kunnen inkleuren, beschouw ik als onmisbare bouwstenen om de recente geschiedenis op een aansprekende manier tot leven te brengen.

Museaal Advies

Door jarenlange betrokkenheid bij het Museaal Bestel Defensie ben ik vertrouwd met uiteenlopende facetten van de bedrijfsvoering in musea. Dat stelt mij in staat op dit terrein als vraagbaak en adviseur te fungeren. De opgebouwde expertise heeft onder meer betrekking op vraagstukken rond de positionering van musea, de inrichting van museale governance-structuren, het ontwikkelen van concepten voor exposities en het formeren van vrijwilligerspools voor erfgoedinstellingen.

Contactgegevens:

Historisch Onderzoek & Museaal Advies Jan Janssen
Juweellaan 147
2719 SB Zoetermeer
06–29035982
jamm.janssenwzn [AT] ziggo.nl