De vereniging Ondernemers in Geschiedenis is hét professionele netwerk voor zelfstandige historici. In 1993 begonnen als Nederlandse Vereniging voor Historische Onderzoeksbureaus (NVHO) zijn we in 2018 verder gegaan als Ondernemers in Geschiedenis. Onze verenigging is een platform voor vrijgevestigde historici, waar onze leden kennis en ervaring uitwisselen en waar opdrachtgevers terecht kunnen voor het uitzetten van een opdracht.

Specialisten
De leden van Ondernemers in Geschiedenis zijn professionele specialisten in geschiedenis. Zij voeren projecten uit voor veel verschillende opdrachtgevers, zoals gemeenten, bedrijven, archieven, musea, scholen en particulieren.

Kwaliteit
Het lidmaatschap van Ondernemers in Geschiedenis staat voor kwaliteit. De leden werken wetenschappelijk verantwoord, efficiënt en transparant. Ondernemers in Geschiedenis bundelt de expertise van haar leden en zorgt voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

Ruime keus
Binnen het brede terrein van de geschiedenis bestaan veel specialismen. Ondernemers in Geschiedenis biedt daarin een ruime keus. De leden houden zich bezig met onder meer bedrijfsgeschiedenis, familiegeschiedenis, medische geschiedenis, regionale geschiedenis, milieuonderzoek en waterstaatsgeschiedenis. Ze hebben ervaring met het schrijven van boeken, het samenstellen van tentoonstellingen, het maken van podcasts, het ontwikkelen van educatief materiaal en het uitzoeken van familiegeschiedenissen en stamboomgegevens.

Geïnteresseerd?
Ben je benieuwd of het lidmaatschap van onze vereniging iets voor jou is? Of wil je als opdrachtgever een opdracht uitzetten onder onze leden? Neem dan contact op met onze secretaris Rogier Overman. 

Uiteraard is het ook mogelijk een keertje mee te doen met onze maandelijkse koffieuurtjes of een activiteit bij te wonen. Zie voor meer informatie ons activiteitenoverzicht.

Opzeggen?
Ben je lid, maar wil je opzeggen? Doe dit dan vóór uiterlijk 1 december; conform onze statuten wordt bij opzeggingen die daarna binnenkomen, zoals vlak na 1 januari, de contributie voor het nieuwe jaar namelijk in rekening gebracht.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging Ondernemers in Geschiedenis bestaat uit:

Henk Looijesteijn (voorzitter)
voorzitter@ondernemersingeschiedenis.nl

Rogier Overman (secretaris)
secretaris@ondernemersingeschiedenis.nl

Mari Smits (penningmeester / website)
penningmeester@ondernemersingechiedenis.nl

Christiaan Stam (bestuurslid / activiteiten)
activiteiten@ondernemersingeschiedenis.nl

Femke Knoop (bestuurslid / social media)
socialmedia@ondernemersingeschiedenis.nl

Achterzijde flyer