Foto Bas KreugerDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Bas Kreuger welkom als nieuw lid.

KreugerinKultuur houdt Bas zich bezig met (her)gebruik van erfgoed met een nadruk op technisch- en militair erfgoed; historisch onderzoek met specialisaties luchtvaart, Nederlands-Indië in de negentiende- en twintigste eeuw; museale projecten als exposities, collectiebeheer, beeldresearch en content voor AV producties; interim-management en advies voor erfgoedinstellingen.

'Cultureel erfgoed en geschiedenis is gereedschap waarmee we de complexe samenleving beter kunnen begrijpen en waarderen. Een creatieve combinatie van informatie, educatie en verwondering is waar ik op inzet bij projecten waaraan ik werk.' Bij de (her)benutting van erfgoed gaat het volgBas om de spannende scheidslijn tussen ideëel en commercieel: wat kan nog, zonder het monument of landschap aan te tasten, en toch met het vermogen bij te dragen aan de exploitatie.

Meer informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Foto Joke KortewegDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Joke Korteweg welkom als nieuw lid.

Met haar bedrijf Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is zij gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Het gaat om onderzoeks- en schrijfwerk, maar ook om beeldresearch voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken. Opdrachtgevers zijn wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. Joke was tussen 1994 en 2011 docente geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Ze promoveerde in 2000 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de zeesleepvaart. Daarna bleef zij de maritieme geschiedenis trouw en richtte zij haar bedrijf op.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Bauke JousmaDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Bauke Jousma welkom als nieuw lid.

Na ruim 25 jaar onderzoek naar zijn eigen familiegeschiedenis, startte Bauke Jousma in 2020 met VerhalenVerkenner. Met een flinke dosis nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en geduld speurt hij voor opdrachtgevers naar sporen van een tot dan toe vaak verborgen verleden.
VerhalenVerkenner is voor veel opdrachtgevers een eerste kennismaking met het (verdere) verleden, bijvoorbeeld via een voormoeder- of voorvaderlijn, een ‘stamboom’ of een reconstructie op basis van een of meerdere specifieke vragen. Bij ieder onderzoek worden de vondsten verwerkt in een overzichtelijk verhaal, geïllustreerd met foto’s of tekeningen, fragmenten uit kranten of archiefstukken, plattegronden en kaarten.

Andere vormen die hij inzet zijn o.a. thematische fietsexcursies, workshops verhalen verkennen en een digitaal doe-boek familiegeschiedenis. Bauke combineert – als ‘tweebaner’ – VerhalenVerkenner met zijn werk als businessanalist leren & ontwikkelen bij een zorgorganisatie.

Meer informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Marca Bultink met bollenschuurDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Marca Bultink welkom als nieuw lid.

Marca Bultink combineert communicatie en cultuurhistorie en verbindt zo twee specialisaties waar haar hart bij ligt. Tijdens haar studie Nederlands, historische letterkunde, werkte zij al als freelance journalist en daarna startte zij haar eigen communicatiebureau.

Daarnaast heeft zij al van jongs af aan interesse in geschiedenis, met name in cultuurhistorie en landschap van de Duin- en Bollenstreek. Zij had bestuursfuncties bij lokale en regionale cultuurhistorische verenigingen en zet zich in voor behoud van het landschap en erfgoed van de bloembollencultuur. Zij heeft een flink aantal regionaal-historische boeken gepubliceerd en is bovendien een veelgevraagd spreker. Als cultuurhistorisch onderzoeker en schrijver is zij betrokken bij vele projecten rond beleving van erfgoed en landschap in Zuid- en Noord-Holland.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Kirsten Bos kleinDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Kirsten Bos welkom als nieuw lid.

Grasduinen door het verleden, op zoek naar spannende, ontroerende, gekke, mysterieuze en vergeten verhalen en deze om te zetten naar historische projecten voor kinderen, dat is wat Kirsten Bos, historicus en opgeleid als docent geschiedenis het liefste doet. 

Kirsten ontwikkelt – vaak samen met Willy van der Schuit - erfgoedprojecten, leerlijnen, educatie voor musea en schrijft teksten, doeboeken en verhalen waarin ze het verleden op originele manier toegankelijk voor kinderen maakt. Haar projecten laten kinderen de wereld om zich heen zien, te beginnen met hun eigen omgeving. Ze probeert kinderen te inspireren, aan het denken te zetten en nodigt ze uit vragen te stellen. Om kinderen dichterbij het verleden te laten komen, zet Kirsten graag leeftijdsgenoten centraal, zoals in de tentoonstelling ‘Wie niet weg is, is gezien. Onderduiken op de zolder van Nienoord.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Henk voor bij introductie voorzitter WebsiteOndernemers in Geschiedenis heeft een nieuwe voorzitter: Henk Looijesteijn. Henk is in 1973 geboren in het Noord-Hollandse Breezand en stelt zich bij deze voor:

‘Ik ben een bollenkwekerszoon uit de Noordkop die, zover ik het me kan heugen, altijd bezig is geweest met het verleden. Een studie geschiedenis was dan ook onontkoombaar. In 1998 studeerde ik af aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ik meteen een aanstelling kreeg bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Ik werd assistent-onderzoeker bij een project en was daarnaast bestuurslid van de Stichting Historisch Platform en redacteur van Historisch Tijdschrift Holland, beide onbezoldigd.

In 2004 kreeg ik een promotiebeurs aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Ik ging daar niet zozeer heen omdat ik een brandende academische ambitie had – ik wilde en wil vooral boeken schrijven – maar omdat het me leuk leek een aantal jaar aan een eigen onderzoek te kunnen besteden, Italiaans te leren en in het buitenland te wonen. In 2008 keerde ik terug naar Nederland en bleef ik met het ene been in de academische wereld staan met een nieuw IISG-project en andere tijdelijke banen aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen en aan de Vrije Universiteit.

Omdat ik steeds meer freelance opdrachten aannam, heb ik in 2013 op advies van mijn boekhouder een bedrijfje als historicus opgericht. Met dit bedrijfje verzorg ik lezingen en rondleidingen en schrijf ik boeken, onder andere over hofjes en de tulpenkoorts. Daarnaast ben ik nog een paar keer in dienst geweest van het IISG. Sinds februari 2022 ben ik echter geheel en al vrijgevestigd historicus, zij het als fellow nog steeds verbonden aan het IISG.

‘Het voorzitterschap van een vereniging is een nieuwe ervaring voor mij. Ik heb weliswaar ruime bestuurlijke en redactionele ervaring, maar dit keer is het voor het eerst dat ik de (in dit geval vaak digitale) voorzittershamer voer. En dan ook nog van een vereniging! Tot nu toe heb ik alleen in stichtingsbesturen gezeten en ook nog maar alleen omdat ik ervoor werd gevraagd. Nu heb ik me bewust kandidaat gesteld, enerzijds omdat niemand anders het deed en anderzijds omdat het bestuur de afgelopen jaren veel heeft bereikt, niet in de laatste plaats een zeer opmerkelijke ledengroei.

Onze vereniging vertoont in mijn ogen een goed lopende en interessante dynamiek waar ik de komende jaren aan hoop bij te dragen met het beroemde adagium van de Amerikaanse president Kennedy voor ogen: Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country, zei hij bij zijn ambtsaanvaarding. Wat voor een land in het groot geldt, is niet minder waar voor onze vereniging. Ik hoop dan ook jullie allemaal te mogen begroeten bij toekomstige bijeenkomsten en hoor graag wat er leeft onder de leden van deze mooie ondernemersvereniging.

Henk Looijesteijn

Foto Marita van Brussel kleinDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Marita van Brussel welkom als nieuw lid.

Marita bestudeert de geschiedenis vanuit een antropologische invalshoek. Haar interesse gaat uit naar mensen in de marge van de Brabantse samenleving: reizigers, psychiatrische patiënten, criminelen en (publieke) vrouwen. In haar zoektocht naar de herkomst van Brabantse woonwagenfamilies stuitte zij via de moederlijnen op een netwerk van Waalse landlopers in Staats-Brabant. Wie of wat bewoog hen? Marita helpt graag mensen met vragen over voorouders in krankzinnigengestichten, woonwagenbewoners, Zeelstenaren. Ook historische organisaties, heemkundekringen en particulieren benaderen haar voor opdrachten, vragen, artikelen en lezingen.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Sandrina BokhorstDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Sandrina Bokhorst welkom als nieuw lid.

Sandrina specialiseerde zich als toeristisch ondernemer met haar bedrijf Persoonlijk Rome in programma’s op maat voor Rome, voor bedrijven en particulieren. Rome is zoveel meer dan een bestemming voor een stedentrip: Deze stad heeft ons zoveel te vertellen dat je terug kunt blijven komen. Dat is de basis van haar bedrijf Persoonlijk Rome, waarin zij haar fascinatie voor de geschiedenis van Rome combineert met een gezonde dosis ondernemingszin. Graag gebruikt ze Rome als spiegel voor hedendaagse vragen. Dat kan bij rondleidingen voor bedrijven en particulieren, maar ook online en in lezingen. Sandrina Bokhorst studeerde Maatschappijgeschiedenis in Rotterdam, en werkte voor de overheid. Al weer heel wat jaar woont ze de helft van het jaar in Rome: 'ik ken de stad dan door en door, ook de exclusieve sites en de verborgen plekken. Ik zal nooit uitgekeken en uitgeleerd zijn over deze stad, en dat is een heerlijk gevoel.'

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Marc de Lobie kleinDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Marc de Lobie welkom als nieuw lid.

Marc is stripboekuitgever en adviseur historische stripboekprojecten. Hij combineert geschiedenis met beeldverhalen. Binnen deze smalle niche is hij breed bezig. Marc verzorgt complete stripalbums over de geschiedenis van een stad, levert illustraties voor doeboeken, verduidelijkt educatief materiaal of zorgt dat een expositie in een museum via beeld aantrekkelijker wordt.
Marc is zelf geen striptekenaar, maar wel projectmanager met een stevig netwerk binnen de strip- en erfgoedwereld. “Wat ik doe is deze twee fascinerende werelden bij elkaar brengen.”
Zijn opdrachtgevers zijn onder andere Romeinse Limes Nederland, Deventer Verhaal, de gemeente Nijmegen, Stichting Het Verscholen Dorp, gemeente Rheden, gemeente Zevenaar, Erfgoed Gelderland.

Meer informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vind u op zijn bureaupagina op deze website.

Afscheid Anton van Renssen 2 3 2023De afgelopen zeven jaar mocht ik voorzitter zijn van de branchevereniging Ondernemers in Geschiedenis. Het was me (meestal) een genoegen. Op 2 maart j.l. nam ik afscheid van het bestuur – niet van de vereniging, laat dat duidelijk zijn. Kan ik tevreden terugkijken? Het korte antwoord: Ja. Een iets langer (deel)antwoord volgt hieronder.

Alleen al het gegeven dat we de vijftig leden zijn gepasseerd geeft me voldoening en moed voor de toekomst. Verder stak ik veel energie in de naamswijziging: van Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus (NVHO) naar Ondernemers in Geschiedenis. Daarnaast ondernamen we tal van nieuwe initiatieven. Soms mochten die zelfs tot een succesje leiden. Zo hebben we de honorering van zelfstandige onderzoekers bij het Mondriaan Fonds gelijk kunnen trekken met die in loondienst voor projecten rond 75 jaar bevrijding. Hopelijk is dat een blijvend succes en gaat die kennis bij het Mondriaan Fonds niet verloren - en wordt die overgebracht aan andere fondsen. De contacten met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) | Royal Netherlands Historical Society zijn het afgelopen jaar geïntensiveerd. Op zoek naar wederzijdse meerwaarde. Wat mij betreft gaat het gelden voor meer erfgoedorganisaties, musea, de Museumvereniging en archiefinstellingen. Ik zal verder niet over mijn graf heen regeren.

We groeien als vereniging. Dat komt doordat we als vereniging meerwaarde hebben voor historici die (willen) weten wat ondernemen is. Ben je zelfstandig historicus dan kan de vereniging helpen je business vorm te geven. Dat leer je niet op de universiteit.

Mij heeft het in al die jaren al heel veel gebracht. Niet omdat er werk voor me werd gevonden. Daarvoor ben ik als ondernemer toch echt zelf verantwoordelijk. Wel omdat collega’s helpen antwoorden te vinden op vragen waar ik mee rondloop en dat geldt wederzijds, is mijn ervaring. Mijn ervaring is ook dat we elkaar soms hand en spandiensten verlenen. We zitten tenslotte verspreid door het hele land van Zierikzee tot Groningen.

Of, wacht even, de connecties binnen de Ondernemers in Geschiedenis leverde me het afgelopen jaar toch echt een project van enkele tienduizenden euro’s op. Ja, ik moest het zelf initiëren en binnenhalen, maar collega’s hielpen me daarbij. Dat lidmaatschapsgeld heb ik er voor heel mijn leven al lang en breed uit.
Dat dus.
 
Veel dank aan allen met wie ik mocht werken de afgelopen zeven jaar. Dat zijn heel veel leden van de vereniging. In het bijzonder noem ik mijn medebestuursleden van de afgelopen jaren: Jan BrouwersWim de NatrisOttie Thiers, Wim MaasMargaret LeidelmeijerJesse PoieszHans MorssinkhofJeanine DekkerRogier OvermanMari SmitsChristiaan Stam en Femke Knoop.
 
Tenslotte: Henk Looijesteijn, succes in dit prachtig bestuur.