Foto Joke KortewegDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Joke Korteweg welkom als nieuw lid.

Met haar bedrijf Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is zij gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Het gaat om onderzoeks- en schrijfwerk, maar ook om beeldresearch voor zowel maritiem-historische als algemeen historische boeken. Opdrachtgevers zijn wetenschappelijke of algemene instellingen, maritieme bedrijven of particulieren. Joke was tussen 1994 en 2011 docente geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Ze promoveerde in 2000 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de zeesleepvaart. Daarna bleef zij de maritieme geschiedenis trouw en richtte zij haar bedrijf op.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 2 maart  j.l. in Utrecht werd gehouden, werd ook het nieuwe beleidsplan van de vereniging gepresenteerd. Volgens dit plan is de missie van de vereniging het bieden van ondersteuning van het vak van historicus als zelfstandig ondernemer. Het doel is het behartigen van de belangen van de leden en het bieden van een kwaliteitswaarborg aan opdrachtgevers. Ondernemers in Geschiedenis heeft als primaire doelgroep academisch geschoolde (professionele) vrijgevestigde historici, ofwel Ondernemers in Geschiedenis is hét professionele netwerk voor zelfstandige historici.

Strategie en ambitie
Ondernemers in Geschiedenis biedt vrijgevestigde historici een netwerk voor vakgenoten, waarmee kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en een platform waarop zij zich kunnen presenteren aan potentiële opdrachtgevers. De komende jaren wil het bestuur Ondernemers in Geschiedenis sterker, actiever en zichtbaarder maken. Dit betekent meer (jonge) leden werven, meer en betere contacten met institutionele relaties, zoals archiefinstellingen, universiteiten en netwerken van historici. Verder wil de vereniging meer en grotere (inhoudelijke) activiteiten organiseren en de platformfunctie versterken via de website en door meer zichtbaar te worden op social media.

 

Lees hier het volledige beleidsplan.

Marca Bultink met bollenschuurDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Marca Bultink welkom als nieuw lid.

Marca Bultink combineert communicatie en cultuurhistorie en verbindt zo twee specialisaties waar haar hart bij ligt. Tijdens haar studie Nederlands, historische letterkunde, werkte zij al als freelance journalist en daarna startte zij haar eigen communicatiebureau.

Daarnaast heeft zij al van jongs af aan interesse in geschiedenis, met name in cultuurhistorie en landschap van de Duin- en Bollenstreek. Zij had bestuursfuncties bij lokale en regionale cultuurhistorische verenigingen en zet zich in voor behoud van het landschap en erfgoed van de bloembollencultuur. Zij heeft een flink aantal regionaal-historische boeken gepubliceerd en is bovendien een veelgevraagd spreker. Als cultuurhistorisch onderzoeker en schrijver is zij betrokken bij vele projecten rond beleving van erfgoed en landschap in Zuid- en Noord-Holland.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Lucia de Vries kleinDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Lucia de Vries welkom als nieuw lid.

Lucia de Vries is een historicus met schrijf- en organisatietalent. Zij studeerde journalistiek en Peace Studies. Als correspondent werkte ze o.a. voor Trouw en De Morgen.  In 2022 rondde ze een Master Geschiedenis af. Ze heeft een passie voor vrouwen- en lokale geschiedenis.

Lucia werkt met woord, geluid en beeld en mag graag pionieren. Een nét iets andere invalshoek kiezen. Kiezen voor een vrouw als hoofdpersoon. Van muurbloem tot heldin. Naast verhalen schrijven gebruikt ze nieuwe vormen, zoals audiotours en kunstprojecten. Ze doet dit als Buro [G]oud.

Projecten waar Lucia bij betrokken is de Vrouwenwandeling Zwolle en de (Urker) Dienstmeisjesroute. Met ‘Vrouwenbrieven’ verzamelt ze brieven van vergeten vrouwen en wekt hen opnieuw tot leven.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Henk voor bij introductie voorzitter WebsiteOndernemers in Geschiedenis heeft een nieuwe voorzitter: Henk Looijesteijn. Henk is in 1973 geboren in het Noord-Hollandse Breezand en stelt zich bij deze voor:

‘Ik ben een bollenkwekerszoon uit de Noordkop die, zover ik het me kan heugen, altijd bezig is geweest met het verleden. Een studie geschiedenis was dan ook onontkoombaar. In 1998 studeerde ik af aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ik meteen een aanstelling kreeg bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Ik werd assistent-onderzoeker bij een project en was daarnaast bestuurslid van de Stichting Historisch Platform en redacteur van Historisch Tijdschrift Holland, beide onbezoldigd.

In 2004 kreeg ik een promotiebeurs aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Ik ging daar niet zozeer heen omdat ik een brandende academische ambitie had – ik wilde en wil vooral boeken schrijven – maar omdat het me leuk leek een aantal jaar aan een eigen onderzoek te kunnen besteden, Italiaans te leren en in het buitenland te wonen. In 2008 keerde ik terug naar Nederland en bleef ik met het ene been in de academische wereld staan met een nieuw IISG-project en andere tijdelijke banen aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen en aan de Vrije Universiteit.

Omdat ik steeds meer freelance opdrachten aannam, heb ik in 2013 op advies van mijn boekhouder een bedrijfje als historicus opgericht. Met dit bedrijfje verzorg ik lezingen en rondleidingen en schrijf ik boeken, onder andere over hofjes en de tulpenkoorts. Daarnaast ben ik nog een paar keer in dienst geweest van het IISG. Sinds februari 2022 ben ik echter geheel en al vrijgevestigd historicus, zij het als fellow nog steeds verbonden aan het IISG.

‘Het voorzitterschap van een vereniging is een nieuwe ervaring voor mij. Ik heb weliswaar ruime bestuurlijke en redactionele ervaring, maar dit keer is het voor het eerst dat ik de (in dit geval vaak digitale) voorzittershamer voer. En dan ook nog van een vereniging! Tot nu toe heb ik alleen in stichtingsbesturen gezeten en ook nog maar alleen omdat ik ervoor werd gevraagd. Nu heb ik me bewust kandidaat gesteld, enerzijds omdat niemand anders het deed en anderzijds omdat het bestuur de afgelopen jaren veel heeft bereikt, niet in de laatste plaats een zeer opmerkelijke ledengroei.

Onze vereniging vertoont in mijn ogen een goed lopende en interessante dynamiek waar ik de komende jaren aan hoop bij te dragen met het beroemde adagium van de Amerikaanse president Kennedy voor ogen: Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country, zei hij bij zijn ambtsaanvaarding. Wat voor een land in het groot geldt, is niet minder waar voor onze vereniging. Ik hoop dan ook jullie allemaal te mogen begroeten bij toekomstige bijeenkomsten en hoor graag wat er leeft onder de leden van deze mooie ondernemersvereniging.

Henk Looijesteijn

Foto John BoerenDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet John Boeren welkom als nieuw lid.

John Boeren heeft sinds januari 2015 een eigen genealogisch onderzoeksbureau, genaamd ‘Antecedentia | Genealogy in the Netherlands’. Zijn doel is het verbinden van families in binnen- en buitenland met hun (Nederlandse) verleden.

Daartoe biedt hij de volgende diensten aan: genealogisch/historisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen, heritage trips: gepersonaliseerde dagtochten, transcripties en vertalingen van archiefstukken, lezingen en (online) presentaties.

Veel van zijn klanten wonen in het buitenland, maar hij is ook werkzaam voor particulieren en bedrijven in Nederland. ‘Educatie is belangrijk voor me. Daarom studeer ik momenteel aan de Universiteit van Strathclyde (Glasgow) een master in Genealogical, Palaeographic and Heraldic Studies.’ Boeren is (en was) bestuurlijk actief voor diverse verenigingen en organisaties op genealogisch en historisch gebied.

Meer informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Foto Sandrina BokhorstDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Sandrina Bokhorst welkom als nieuw lid.

Sandrina specialiseerde zich als toeristisch ondernemer met haar bedrijf Persoonlijk Rome in programma’s op maat voor Rome, voor bedrijven en particulieren. Rome is zoveel meer dan een bestemming voor een stedentrip: Deze stad heeft ons zoveel te vertellen dat je terug kunt blijven komen. Dat is de basis van haar bedrijf Persoonlijk Rome, waarin zij haar fascinatie voor de geschiedenis van Rome combineert met een gezonde dosis ondernemingszin. Graag gebruikt ze Rome als spiegel voor hedendaagse vragen. Dat kan bij rondleidingen voor bedrijven en particulieren, maar ook online en in lezingen. Sandrina Bokhorst studeerde Maatschappijgeschiedenis in Rotterdam, en werkte voor de overheid. Al weer heel wat jaar woont ze de helft van het jaar in Rome: 'ik ken de stad dan door en door, ook de exclusieve sites en de verborgen plekken. Ik zal nooit uitgekeken en uitgeleerd zijn over deze stad, en dat is een heerlijk gevoel.'

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Puck de BoerDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Puck de Boer welkom als nieuw lid.

Puck de Boer is student Moderne Geschiedenis en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen met een bijzondere interesse voor retoriek, militaire geschiedenis en gender. Naast haar studie heeft ze haar bedrijf Puckcast opgezet, waarmee voor bedrijven, organisaties en/of projecten podcasts produceert.

Als antropoloog en historica vindt Puck het belangrijk om informatie op een aantrekkelijke en toegankelijke manier met mensen te delen. ‘Podcasts zijn wat mij betreft een fantastisch middel om dit te doen; of het nu gaat om het uitdragen van de missie van een organisatie, of om kennisvalorisatie als onderdeel van een wetenschappelijk project. Met mijn onderneming faciliteer ik niet alleen de opname en montage van podcasts, maar ondersteun ik mijn klanten ook bij het ontwikkelen van een pakkende boodschap, een verhaallijn of een script.’

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Afscheid Anton van Renssen 2 3 2023De afgelopen zeven jaar mocht ik voorzitter zijn van de branchevereniging Ondernemers in Geschiedenis. Het was me (meestal) een genoegen. Op 2 maart j.l. nam ik afscheid van het bestuur – niet van de vereniging, laat dat duidelijk zijn. Kan ik tevreden terugkijken? Het korte antwoord: Ja. Een iets langer (deel)antwoord volgt hieronder.

Alleen al het gegeven dat we de vijftig leden zijn gepasseerd geeft me voldoening en moed voor de toekomst. Verder stak ik veel energie in de naamswijziging: van Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus (NVHO) naar Ondernemers in Geschiedenis. Daarnaast ondernamen we tal van nieuwe initiatieven. Soms mochten die zelfs tot een succesje leiden. Zo hebben we de honorering van zelfstandige onderzoekers bij het Mondriaan Fonds gelijk kunnen trekken met die in loondienst voor projecten rond 75 jaar bevrijding. Hopelijk is dat een blijvend succes en gaat die kennis bij het Mondriaan Fonds niet verloren - en wordt die overgebracht aan andere fondsen. De contacten met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) | Royal Netherlands Historical Society zijn het afgelopen jaar geïntensiveerd. Op zoek naar wederzijdse meerwaarde. Wat mij betreft gaat het gelden voor meer erfgoedorganisaties, musea, de Museumvereniging en archiefinstellingen. Ik zal verder niet over mijn graf heen regeren.

We groeien als vereniging. Dat komt doordat we als vereniging meerwaarde hebben voor historici die (willen) weten wat ondernemen is. Ben je zelfstandig historicus dan kan de vereniging helpen je business vorm te geven. Dat leer je niet op de universiteit.

Mij heeft het in al die jaren al heel veel gebracht. Niet omdat er werk voor me werd gevonden. Daarvoor ben ik als ondernemer toch echt zelf verantwoordelijk. Wel omdat collega’s helpen antwoorden te vinden op vragen waar ik mee rondloop en dat geldt wederzijds, is mijn ervaring. Mijn ervaring is ook dat we elkaar soms hand en spandiensten verlenen. We zitten tenslotte verspreid door het hele land van Zierikzee tot Groningen.

Of, wacht even, de connecties binnen de Ondernemers in Geschiedenis leverde me het afgelopen jaar toch echt een project van enkele tienduizenden euro’s op. Ja, ik moest het zelf initiëren en binnenhalen, maar collega’s hielpen me daarbij. Dat lidmaatschapsgeld heb ik er voor heel mijn leven al lang en breed uit.
Dat dus.
 
Veel dank aan allen met wie ik mocht werken de afgelopen zeven jaar. Dat zijn heel veel leden van de vereniging. In het bijzonder noem ik mijn medebestuursleden van de afgelopen jaren: Jan BrouwersWim de NatrisOttie Thiers, Wim MaasMargaret LeidelmeijerJesse PoieszHans MorssinkhofJeanine DekkerRogier OvermanMari SmitsChristiaan Stam en Femke Knoop.
 
Tenslotte: Henk Looijesteijn, succes in dit prachtig bestuur.

Foto Elly van der VeldeDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Elly van der Velde welkom als nieuw lid.

Elly is docent basisonderwijs en afgestudeerd archeoloog. Sinds 1991 is ze eigenaar van het Bureau Uit de Tijd – Erfgoededucatie. Elly vertaalt wetenschappelijke informatie over erfgoed op een aantrekkelijke wijze voor een breed publiek. Haar opdrachten zijn zeer gevarieerd. Het verrassen van mensen, waardoor zij met andere ogen naar hun omgeving gaan kijken, is haar passie.

Van der Velde ontwikkelt lesprojecten over allerlei onderwerpen, met daarin ook doe-activiteiten. Voorbeelden hiervan zij Archeoloog in de klas en Monument om de hoek, waarbij kinderen een monument in hun eigen omgeving bezoeken. Vele jaren organiseerde Elly in Apeldoorn de Open Monumenten Klassendag.

Interviewen van mensen vindt Elly boeiend. In Omkijkende vrouwen vertellen twintig vrouwen over hun ervaringen in te 20e eeuw. In de film Oorlog en Bevrijding – herinneringen uit Barneveld, worden mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt geïnterviewd door kinderen.

Tenslotte maakt Elly van der Velde tentoonstellingen over de geschiedenis van een streek. In 2021 was ze projectleider bij de herinrichting van het Stadsmuseum Grave.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.