zw 2019 alies portret 8300De vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Alies Pegtel welkom als nieuw lid.

De in Haren (Gr) geboren Pegtel studeerde Italiaans in Perugia en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na een postdoctorale studie journalistiek in Rotterdam belandde ze op de redactie van HP-De Tijd. Met steun van de Erasmusuniversiteit Rotterdam schreef zij een biografie over Neelie Kroes (2014), in 2015 gevolgd door een biografie van Haya van Someren-Downer. In Buitengewone vrouwen. In de voetsporen van Aletta Jacobs uit 2018 schetst zij de levens van prominente feministes onder wie Johanna Westerdijk, Corry Tendeloo, Marga Klompé, en Angela Maas.

Waarom er zelden vrouwen voorkomen in de geschiedenisboeken, beschrijft Alies Pegtel in Zij in de geschiedenis. Wat mannen nooit vertelden, maar wat je altijd had willen weten (2019). Ze verklaart hoe en waarom vrouwen zijn weggeschreven door mannelijke historici. En ze geeft aan hoe het eeuwenoude vrouwelijke ideaalbeeld van de bescheiden, zorgzame, kuise moeder nog altijd doorwerkt in de manier waarop er tegenwoordig naar vrouwen wordt gekeken, vaak óók door henzelf.

Alies Pegtel schrijft onder andere voor Historisch Nieuwsblad, Maarten!, Filosofie Magazine, Opzij, Margriet en Haagse Historie. Ze houdt regelmatig lezingen over haar werk. Verbindend thema zijn uitzonderlijke vrouwen en hun even uitzonderlijke levensloop.

Informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Femke KnoopDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Femke Knoop welkom als nieuw lid.

Femke Knoop is historicus en journalist. Ze deed onderzoek naar en schreef een boek over het Amsterdamse modehuis Hirsch & Cie. In 2019 en 2020 was ze reizende reporter van de Maand van de Geschiedenis. En verder geeft ze lezingen over onder andere modegeschiedenis en joodse geschiedenis.

Hulp nodig bij (genealogisch) onderzoek, het maken van een tentoonstelling of het schrijven van teksten? Dan bent u bij haar aan het juiste adres. Ook voor lezingen of ontwikkelen van educatieve projecten, fietsroutes of (stads)wandelingen kunt u bij haar terecht.

Informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Beste boek van Overijssel 2022Het boek Wij waren supermannen van ons medelid Machlien Vlasblom is woensdag 16 november j.l. uitgeroepen tot het beste boek van Overijssel in de categorie non-fictie. De uitreiking van de prijs vond plaats in het filmtheater MIMIK te Deventer. De prijs is een initiatief van Rijnbrink, een provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel in opdracht van de provincie Overijssel.

Het juryrapport schreef Vlasbloms boek: ‘Een functie van een boek kan zijn om de lezer aan het denken te zetten. Meegenomen is dan dat het boek prettig leest, dat het mooi is vormgegeven en dat er sprekend beeldmateriaal is gebruikt. Toch gaat het bij deze boeken vooral om de prikkelende vragen die worden gesteld. Als dat op een dusdanige manier wordt gedaan dat je als lezer niet alleen het boek in een ruk uitleest, maar ook nog een tijdlang blijft nadenken over de inhoud, mag dat boek met reden worden bekroond tot Beste Boek van Overijssel. 
Wij waren supermannen is zo'n boek. Het is een dubbelbiografie van de broers Jan en Herman Heukels, fotografen in Zwolle. In een boeiend en goed gestructureerd boek reconstrueert Machlien Vlasblom de levens van beide broers en probeert ze te achterhalen waarom zij tot hun uiterst betwistbare keuzes voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen. Materiaal dat je als lezer aan het denken zet en uitnodigt om kritisch te kijken naar (historisch) beeldmateriaal. En dat geldt niet alleen voor Overijsselse lezers, maar voor iedereen.’

Machlien Vlasblom, ‘Wij waren supermannen’ – Jan en Herman Heukels – broers, fotografen, nationaalsocialisten (Amsterdam: Boom 2022), 368 blz. ISBN 9789024425556. Prijs: € 34,90.

Dennis Geusebroek gecroptsharpenDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Dennis Geusebroek welkom als nieuw lid.

Dennis doet onderzoek op het gebied van economische geschiedenis. Hij heeft de financiële instellingen in Nederland in de periode 1840-1940 in kaart gebracht. Op dit moment doet hij onderzoek naar de Joodse handelsgemeenschap in Nederland in de periode 1900-1950. Door zijn groeiende dataset met inmiddels gegevens van meer dan 26.000 personen worden de contouren daarvan langzaam duidelijk. Daarnaast is Dennis docent geschiedenis met een aan de Jodenvervolging gekoppeld educatief project, Mokum 1939. Het doel is ‘onderzoeken leren’. Leerlingen doen zelf archiefonderzoek naar een Joodse entrepreneur.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Foto Albert ScheffersAlbert A.J. Scheffers is met Klinkaart bv, bureau voor museum- en collectiemanagement, actief als adviseur in de zakelijke kant van het cultureel bedrijf (archieven, bibliotheken en musea). Hij schrijft bedrijfsplannen, stelt begrotingen op en weet exploitatieverantwoordingen zo te schrijven dat er een volgende periode weer subsidie komt.

Daarnaast is hij actief als (interim-)directeur-bestuurder van culturele organisaties in transitie (verzelfstandiging, reorganisatie, sluiting). Momenteel is hij actief als directeur-bestuurder van het Stadhuismuseum Zierikzee, het gemeentelijk museum van Schouwen-Duiveland.

Vanuit zijn achtergrond als monetair historicus – in 2013 gepromoveerd op het toezicht op de muntproductie tijdens de Republiek – verricht hij onderzoek met veelal een kwantitatieve inslag.

Albert is een gedreven leider van historische onderzoeken, (eind-)redacteur en uitgever van historische producties die geen kans maken bij de grote uitgeversfondsen.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Portret Herman PostemaDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Herman Postema welkom als nieuw lid.

Met zijn bedrijf Chartanovum biedt Herman Postema diverse diensten aan, zoals transcriberen van oude handschriften, zoals charters, notulenboeken, notariële akten, en dergelijke, maar ook inventariseren van (particuliere) archieven. Ook geeft hij historische rondleidingen, schrijft hij artikelen en werkt hij mee aan publicaties. Eigen publicaties zijn vooral gericht op lokaal historisch onderzoek en kerkgeschiedenis van de zeventiende eeuw.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

P1060692 afgesnedenDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Willem van der Ham welkom als nieuw lid.

Willem van der Ham is sociaal geograaf, historicus en schrijver. Hij is vooral bekend als historicus van waterstaat en landschap en als schrijver van enkele standaardwerken op het gebied van het onderwijs. Hij begon als freelance journalist bij kranten. Zijn motto: geschiedenis kan een goede inspiratiebron zijn voor de opgaven van nu.

Van der Ham onderzocht de geschiedenis van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1993. Ook schreef hij een gedenkboek over de Onderwijsraad. Maar hij is vooral een gezaghebbend waterstaatshistoricus. Er staan tal van publicaties op zijn naam over waterstaat, infrastructuur en landschap, zoals 200 jaar Rijkswaterstaat uit 1998, zijn dissertatie Heersen en beheersen, Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw uit 1999 en biografieën over Cornelis Lely en Johan van der Veen.

Met zijn recente projecten Reuzenarbeid (2021) en Zuiderzee in beeld (2022) combineert hij het publiceren van boeken met andere presentatievormen, zoals film, museale en landschapstentoonstellingen. Zijn projecten krijgen veel publiciteit. Van der Ham is regelmatig te gast bij radio en televisie en wordt ook internationaal benaderd om zijn visie te geven, bijvoorbeeld m.b.t. de waterproblematiek van Venetië.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

twee IC verpleegkundigen 3 april 2020 Klein‘Op donderdag 19 en vrijdag 20 maart [2020] explodeerde de boel.’ SEH-arts Marion Schaap: ‘Op donderdag kregen we in vijf uur meer dan vijftig patiënten binnen op de Spoedeisende Hulp (SEH). Elke paar minuten kwam er iemand bij.’ Aan het einde van de dag waren er 131 patiënten in huis; 51 meer dan op woensdag. Bovendien was een aantal van hen zo ziek dat ze rechtstreeks van de SEH naar de IC gingen - en daar was men totaal niet op de situatie voorbereid.

Een intensivist stond met een arts-assistent op de IC. Een week later vertelde hij in de Volkskrant: ‘Vanaf half twaalf ’s nachts dacht ik: het moet nu rustiger worden, anders ga ik dit niet trekken, maar de coronapatiënten met ademnood bleven maar komen. Ik blééf maar intuberen.’ Er ontstond paniek. ‘Verpleegkundigen waren aan het huilen; ze hadden er geen controle meer over. (…) Om drie uur ’s nachts heb ik alle specialisten die ik kon bereiken gebeld: twee SEH-artsen, een anesthesioloog, twee intensivisten. Iedereen kwam.’

Een IC-verpleegkundige: ‘Normaal zijn we in de nacht met vier verpleegkundigen en twee artsen. Toen waren we met vijftien heen en weer aan het rennen.’ Dat was hard nodig, omdat de hel was losgebroken: een lopende band van vijf intubaties. Het moeilijkste vond ze het moment van de eerste intubatie. ‘Dan kijk je de gang in en zie je nog twee patiënten aankomen. En wie moet dat doen?’

Bestuursvoorzitter vond Bart Berden deze nacht het ‘zwaarste moment’ van de crisis. ‘Toen ik zag hoe dicht onze professionals tegen de rand aan zaten, dacht ik: “Het zou wel eens helemaal mis kunnen gaan.” Dat heeft me echt veel angst bezorgd. En als niet was uitgeplaatst en de groei door de lockdown niet was afgevlakt, dan hadden we nacht na nacht zo’n horrorsituatie meegemaakt.’

Met of tegen elkaar 1Deze passage komt uit het boek Met of tegen elkaar dat Rob Wolf in opdracht van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis (ETZ) heeft geschreven en in 2021 verscheen. De oorspronkelijke opdracht betrof de fusie uit 2016 tussen de twee Tilburgse ziekenhuizen. In het voorjaar van 2020 werd afgesproken dat ook de ervaringen van ziekenhuismedewerkers tijdens de eerste coronacrisis zouden worden vastgelegd. Dit geeft het boek een bovenregionale betekenis. Niet alleen was Noord-Brabant het brandpunt van de eerste coronacrisis, daarbinnen nam het ETZ een centrale positie in. Omdat hier op 27 februari 2020 de eerste coronapatiënt werd opgenomen, had het ziekenhuis geen voorbeeld en speelde het noodgedwongen een pioniersrol. Ten slotte verscheen bestuursvoorzitter Berden als voorzitter van de gezondheidsregio Noord-Brabant vrijwel dagelijks op tv.

Rob Wolf, Met of tegen elkaar. De Tilburgse ziekenhuizen 1945-2020. De eerste coronacrisis (februari – juni 2020) in het ETZ. Nijmegen 2021 ISBN 9789076791180

Foto Frans van GaalDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Frans van Gaal welkom als nieuw lid.

Frans van Gaal noemt zich ondernemer in geschiedenis. Hij schrijft boeken en artikelen, vertelt verhalen, onderzoekt, geeft trainingen en presentaties en voert actie.

Als facilitator/trainer bij School voor de Toekomst/Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch legde Frans zich al toe op toegepast creatief denken en handelen voor het leven en werken van alledag. Nu wil hij mensen helpen hun eigen (organisatie)geschiedenis te benutten als bron voor creativiteit en innovatie. ‘Kijk eens in de achteruitkijkspiegel’ is zijn motto.

Een toepasselijke historische causerie, een pittige lezing, presentatie of ‘performance’, het is voor Frans een uitdaging om de toehoorder op het puntje van zijn stoel te houden.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Marie Cecile van HintumDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Marie-Cécile van Hintum welkom als nieuw lid. Marie-Cécile is historica en germaniste. Ze is gespecialiseerd in biografisch en familieonderzoek en de Tweede Wereldoorlog.

Na haar studies Duits en geschiedenis (Duitslandstudies) en een loopbaan in de arbeidsbemiddeling begon zij in 2010 als zelfstandig onderzoeker voor instellingen en particulieren. Marie-Cécile schreef het boek Lokerman over het tragische oorlogsverhaal van een Limburgse verzetsman die verraden werd. Ook is zij coauteur van het Vrouwenlexicon en van meerdere publicaties over de oorlog. Ze recenseert historische non-fictie.

Als onderzoeker heeft zij verder bijzondere belangstelling voor (vrouwelijk) daderschap in de Tweede Wereldoorlog. Zij werkt aan een boek over dit onderwerp.

Informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.