Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 2 maart  j.l. in Utrecht werd gehouden, werd ook het nieuwe beleidsplan van de vereniging gepresenteerd. Volgens dit plan is de missie van de vereniging het bieden van ondersteuning van het vak van historicus als zelfstandig ondernemer. Het doel is het behartigen van de belangen van de leden en het bieden van een kwaliteitswaarborg aan opdrachtgevers. Ondernemers in Geschiedenis heeft als primaire doelgroep academisch geschoolde (professionele) vrijgevestigde historici, ofwel Ondernemers in Geschiedenis is hét professionele netwerk voor zelfstandige historici.

Strategie en ambitie
Ondernemers in Geschiedenis biedt vrijgevestigde historici een netwerk voor vakgenoten, waarmee kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en een platform waarop zij zich kunnen presenteren aan potentiële opdrachtgevers. De komende jaren wil het bestuur Ondernemers in Geschiedenis sterker, actiever en zichtbaarder maken. Dit betekent meer (jonge) leden werven, meer en betere contacten met institutionele relaties, zoals archiefinstellingen, universiteiten en netwerken van historici. Verder wil de vereniging meer en grotere (inhoudelijke) activiteiten organiseren en de platformfunctie versterken via de website en door meer zichtbaar te worden op social media.

 

Lees hier het volledige beleidsplan.

zw 2019 alies portret 8300De vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Alies Pegtel welkom als nieuw lid.

De in Haren (Gr) geboren Pegtel studeerde Italiaans in Perugia en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na een postdoctorale studie journalistiek in Rotterdam belandde ze op de redactie van HP-De Tijd. Met steun van de Erasmusuniversiteit Rotterdam schreef zij een biografie over Neelie Kroes (2014), in 2015 gevolgd door een biografie van Haya van Someren-Downer. In Buitengewone vrouwen. In de voetsporen van Aletta Jacobs uit 2018 schetst zij de levens van prominente feministes onder wie Johanna Westerdijk, Corry Tendeloo, Marga Klompé, en Angela Maas.

Waarom er zelden vrouwen voorkomen in de geschiedenisboeken, beschrijft Alies Pegtel in Zij in de geschiedenis. Wat mannen nooit vertelden, maar wat je altijd had willen weten (2019). Ze verklaart hoe en waarom vrouwen zijn weggeschreven door mannelijke historici. En ze geeft aan hoe het eeuwenoude vrouwelijke ideaalbeeld van de bescheiden, zorgzame, kuise moeder nog altijd doorwerkt in de manier waarop er tegenwoordig naar vrouwen wordt gekeken, vaak óók door henzelf.

Alies Pegtel schrijft onder andere voor Historisch Nieuwsblad, Maarten!, Filosofie Magazine, Opzij, Margriet en Haagse Historie. Ze houdt regelmatig lezingen over haar werk. Verbindend thema zijn uitzonderlijke vrouwen en hun even uitzonderlijke levensloop.

Informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Lucia de Vries kleinDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Lucia de Vries welkom als nieuw lid.

Lucia de Vries is een historicus met schrijf- en organisatietalent. Zij studeerde journalistiek en Peace Studies. Als correspondent werkte ze o.a. voor Trouw en De Morgen.  In 2022 rondde ze een Master Geschiedenis af. Ze heeft een passie voor vrouwen- en lokale geschiedenis.

Lucia werkt met woord, geluid en beeld en mag graag pionieren. Een nét iets andere invalshoek kiezen. Kiezen voor een vrouw als hoofdpersoon. Van muurbloem tot heldin. Naast verhalen schrijven gebruikt ze nieuwe vormen, zoals audiotours en kunstprojecten. Ze doet dit als Buro [G]oud.

Projecten waar Lucia bij betrokken is de Vrouwenwandeling Zwolle en de (Urker) Dienstmeisjesroute. Met ‘Vrouwenbrieven’ verzamelt ze brieven van vergeten vrouwen en wekt hen opnieuw tot leven.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Beste boek van Overijssel 2022Het boek Wij waren supermannen van ons medelid Machlien Vlasblom is woensdag 16 november j.l. uitgeroepen tot het beste boek van Overijssel in de categorie non-fictie. De uitreiking van de prijs vond plaats in het filmtheater MIMIK te Deventer. De prijs is een initiatief van Rijnbrink, een provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel in opdracht van de provincie Overijssel.

Het juryrapport schreef Vlasbloms boek: ‘Een functie van een boek kan zijn om de lezer aan het denken te zetten. Meegenomen is dan dat het boek prettig leest, dat het mooi is vormgegeven en dat er sprekend beeldmateriaal is gebruikt. Toch gaat het bij deze boeken vooral om de prikkelende vragen die worden gesteld. Als dat op een dusdanige manier wordt gedaan dat je als lezer niet alleen het boek in een ruk uitleest, maar ook nog een tijdlang blijft nadenken over de inhoud, mag dat boek met reden worden bekroond tot Beste Boek van Overijssel. 
Wij waren supermannen is zo'n boek. Het is een dubbelbiografie van de broers Jan en Herman Heukels, fotografen in Zwolle. In een boeiend en goed gestructureerd boek reconstrueert Machlien Vlasblom de levens van beide broers en probeert ze te achterhalen waarom zij tot hun uiterst betwistbare keuzes voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen. Materiaal dat je als lezer aan het denken zet en uitnodigt om kritisch te kijken naar (historisch) beeldmateriaal. En dat geldt niet alleen voor Overijsselse lezers, maar voor iedereen.’

Machlien Vlasblom, ‘Wij waren supermannen’ – Jan en Herman Heukels – broers, fotografen, nationaalsocialisten (Amsterdam: Boom 2022), 368 blz. ISBN 9789024425556. Prijs: € 34,90.

Foto John BoerenDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet John Boeren welkom als nieuw lid.

John Boeren heeft sinds januari 2015 een eigen genealogisch onderzoeksbureau, genaamd ‘Antecedentia | Genealogy in the Netherlands’. Zijn doel is het verbinden van families in binnen- en buitenland met hun (Nederlandse) verleden.

Daartoe biedt hij de volgende diensten aan: genealogisch/historisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen, heritage trips: gepersonaliseerde dagtochten, transcripties en vertalingen van archiefstukken, lezingen en (online) presentaties.

Veel van zijn klanten wonen in het buitenland, maar hij is ook werkzaam voor particulieren en bedrijven in Nederland. ‘Educatie is belangrijk voor me. Daarom studeer ik momenteel aan de Universiteit van Strathclyde (Glasgow) een master in Genealogical, Palaeographic and Heraldic Studies.’ Boeren is (en was) bestuurlijk actief voor diverse verenigingen en organisaties op genealogisch en historisch gebied.

Meer informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Foto Albert ScheffersAlbert A.J. Scheffers is met Klinkaart bv, bureau voor museum- en collectiemanagement, actief als adviseur in de zakelijke kant van het cultureel bedrijf (archieven, bibliotheken en musea). Hij schrijft bedrijfsplannen, stelt begrotingen op en weet exploitatieverantwoordingen zo te schrijven dat er een volgende periode weer subsidie komt.

Daarnaast is hij actief als (interim-)directeur-bestuurder van culturele organisaties in transitie (verzelfstandiging, reorganisatie, sluiting). Momenteel is hij actief als directeur-bestuurder van het Stadhuismuseum Zierikzee, het gemeentelijk museum van Schouwen-Duiveland.

Vanuit zijn achtergrond als monetair historicus – in 2013 gepromoveerd op het toezicht op de muntproductie tijdens de Republiek – verricht hij onderzoek met veelal een kwantitatieve inslag.

Albert is een gedreven leider van historische onderzoeken, (eind-)redacteur en uitgever van historische producties die geen kans maken bij de grote uitgeversfondsen.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Foto Puck de BoerDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Puck de Boer welkom als nieuw lid.

Puck de Boer is student Moderne Geschiedenis en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen met een bijzondere interesse voor retoriek, militaire geschiedenis en gender. Naast haar studie heeft ze haar bedrijf Puckcast opgezet, waarmee voor bedrijven, organisaties en/of projecten podcasts produceert.

Als antropoloog en historica vindt Puck het belangrijk om informatie op een aantrekkelijke en toegankelijke manier met mensen te delen. ‘Podcasts zijn wat mij betreft een fantastisch middel om dit te doen; of het nu gaat om het uitdragen van de missie van een organisatie, of om kennisvalorisatie als onderdeel van een wetenschappelijk project. Met mijn onderneming faciliteer ik niet alleen de opname en montage van podcasts, maar ondersteun ik mijn klanten ook bij het ontwikkelen van een pakkende boodschap, een verhaallijn of een script.’

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

P1060692 afgesnedenDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Willem van der Ham welkom als nieuw lid.

Willem van der Ham is sociaal geograaf, historicus en schrijver. Hij is vooral bekend als historicus van waterstaat en landschap en als schrijver van enkele standaardwerken op het gebied van het onderwijs. Hij begon als freelance journalist bij kranten. Zijn motto: geschiedenis kan een goede inspiratiebron zijn voor de opgaven van nu.

Van der Ham onderzocht de geschiedenis van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1993. Ook schreef hij een gedenkboek over de Onderwijsraad. Maar hij is vooral een gezaghebbend waterstaatshistoricus. Er staan tal van publicaties op zijn naam over waterstaat, infrastructuur en landschap, zoals 200 jaar Rijkswaterstaat uit 1998, zijn dissertatie Heersen en beheersen, Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw uit 1999 en biografieën over Cornelis Lely en Johan van der Veen.

Met zijn recente projecten Reuzenarbeid (2021) en Zuiderzee in beeld (2022) combineert hij het publiceren van boeken met andere presentatievormen, zoals film, museale en landschapstentoonstellingen. Zijn projecten krijgen veel publiciteit. Van der Ham is regelmatig te gast bij radio en televisie en wordt ook internationaal benaderd om zijn visie te geven, bijvoorbeeld m.b.t. de waterproblematiek van Venetië.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.

Foto Elly van der VeldeDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Elly van der Velde welkom als nieuw lid.

Elly is docent basisonderwijs en afgestudeerd archeoloog. Sinds 1991 is ze eigenaar van het Bureau Uit de Tijd – Erfgoededucatie. Elly vertaalt wetenschappelijke informatie over erfgoed op een aantrekkelijke wijze voor een breed publiek. Haar opdrachten zijn zeer gevarieerd. Het verrassen van mensen, waardoor zij met andere ogen naar hun omgeving gaan kijken, is haar passie.

Van der Velde ontwikkelt lesprojecten over allerlei onderwerpen, met daarin ook doe-activiteiten. Voorbeelden hiervan zij Archeoloog in de klas en Monument om de hoek, waarbij kinderen een monument in hun eigen omgeving bezoeken. Vele jaren organiseerde Elly in Apeldoorn de Open Monumenten Klassendag.

Interviewen van mensen vindt Elly boeiend. In Omkijkende vrouwen vertellen twintig vrouwen over hun ervaringen in te 20e eeuw. In de film Oorlog en Bevrijding – herinneringen uit Barneveld, worden mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt geïnterviewd door kinderen.

Tenslotte maakt Elly van der Velde tentoonstellingen over de geschiedenis van een streek. In 2021 was ze projectleider bij de herinrichting van het Stadsmuseum Grave.

Meer informatie over haar activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op haar bureaupagina op deze website.

Foto Frans van GaalDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis heet Frans van Gaal welkom als nieuw lid.

Frans van Gaal noemt zich ondernemer in geschiedenis. Hij schrijft boeken en artikelen, vertelt verhalen, onderzoekt, geeft trainingen en presentaties en voert actie.

Als facilitator/trainer bij School voor de Toekomst/Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch legde Frans zich al toe op toegepast creatief denken en handelen voor het leven en werken van alledag. Nu wil hij mensen helpen hun eigen (organisatie)geschiedenis te benutten als bron voor creativiteit en innovatie. ‘Kijk eens in de achteruitkijkspiegel’ is zijn motto.

Een toepasselijke historische causerie, een pittige lezing, presentatie of ‘performance’, het is voor Frans een uitdaging om de toehoorder op het puntje van zijn stoel te houden.

Informatie over zijn activiteiten als zelfstandig historicus vindt u op zijn bureaupagina op deze website.