06 Horst Het Wageningen van het Zuiden gecropt+uitsnedeJan Janssen beschrijft hoe in de jaren vijftig en zestig zijn Noord-Limburgse geboortedorp Horst uitgroeide tot het centrum van de tuinbouw tussen Peel en Maas. Ondernemingszin, leergierigheid, een pragmatische instelling, een sterk arbeidsethos en een uitgebreid netwerk van lokale en regionale landbouwcoöperaties stonden aan de basis van de opkomende welvaart, krachtig gesteund door het gemeentebestuur. De pers typeerde Horst graag als het ‘Wageningen van het Zuiden’. Een grondige herstructurering van het landbouwkennissysteem in Nederland ten gunste van de universiteit in Wageningen betekende het einde van het onafhankelijke onderzoek en onderwijs in Horst. Lees hier zijn verhaal.

Onze vereniging Ondernemers in Geschiedenis sloot haar jubileumjaar 2018-2019 feestelijk af met de presentatie van een online ledenmagazine met daarin 18 prachtige verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken, geschreven door onze leden.

02 De lijnen van het Saksische serviesjeBernardine Beenackers-Heeren schrijft over wat er rest van een servies dat toebehoorde aan haar schoonfamilie. Het gaat om een serviesje in de stijl Saksisch Blauw, dat de familie ontving nadat haar boerderij bij Breda in 1944 was verwoest. Geschiedenis begint bij jezelf, gewoon thuis. Lees hier haar verhaal.

Onze vereniging Ondernemers in Geschiedenis sloot haar jubileumjaar 2018-2019 feestelijk af met de presentatie van een online ledenmagazine met daarin 18 prachtige verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken, geschreven door onze leden.

05 Grote Kerk BredaGeschiedschrijving is het bestrijden van mythes stelt Jan Brouwers. Hij vraagt zich af of een gebouw waaraan je miljoenen besteedt daarmee automatisch een plaats van herinnering is, een lieu de mémoire. Waar denken de inwoners van de Breda aan bij het zien van de Grote Kerk? De toren van de Grote Kerk is bepalend voor de identiteit van Breda. Zonder historische verhaal is de Grote Kerk echter geen plaats van herinnering, maar slechts een plaats van identiteit. Onmisbaar voor het imago van de stad en de identiteit van haar burgers, maar zonder binding met het verleden - grondstof voor mythevorming. Lees hier zijn verhaal.

Onze vereniging Ondernemers in Geschiedenis sloot haar jubileumjaar 2018-2019 feestelijk af met de presentatie van een online ledenmagazine met daarin 18 prachtige verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken, geschreven door onze leden.

Laat je verrassen en lees ons online e-zine!

2019 11 04 OinG e zine printscreen gecroptbewerktOnline Magazine - Zaterdag 2 november 2019 sloot Ondernemers in Geschiedenis haar jubileumjaar feestelijk af met de presentatie van een online e-zine. Daarin 18 prachtige verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken, geschreven door onze leden.

Het magazine was een idee van Marjan Beijering. De initiatiefnemer en Margaret Leidelmeijer presenteerden tijdens de jubileumbijeenkomst vorig jaar het idee aan de leden. Ieder lid kon in maximaal 500 woorden een kort verhaal of column schrijven over een locatie die volgens henzelf betekenis heeft. Om erin te komen gaf Willy Hilverda een workshop ‘creatief’ schrijven.

Vervolgens druppelden de verhalen en de bijbehorende afbeeldingen binnen. Micha Cluysenaar sloot zich aan bij de redactie en in juli, augustus én september is er vervolgens heel hard gewerkt om het magazine af te krijgen. Het resultaat is een online e-zine, gepubliceerd op Bedrijfsverhaal.nu, vormgegeven door Karin Storm van het bedrijf Webdokter Storm.

04 Waar ligt de geschiedenisWaar ligt de geschiedenis, vraagt Ingrid van der Vlis zich af? – Ligt geschiedenis misschien bij wijze van spreken op straat? Ja, mits er verhalen te vertellen zijn. Ingrid deed onderzoek naar de geschiedenis van het studentenhuis op nummer 16a in de Jozef Israëlsstraat in Groningen. Ze had de beschikking over een koffer vol documenten van en over Reint Dijkema (1920-1944), een medicijnenstudent die met zijn moeder en zes jongere broers en zussen tijdens de Tweede Wereldoorlog op de bovenwoning woonde. Reint zat in het verzet en niet veel later zijn jongere broers en hun verloofdes ook. Ze pleegden overvallen, hielpen bij liquidaties en verrichtten koerierswerk. Overleg vond plaats op de zolderkamer. Reint overleefde de oorlog niet. Een Stolperstein houdt zijn herinnering levend. Een echt lieu de mémoire. Lees hier haar verhaal.

Onze vereniging Ondernemers in Geschiedenis sloot haar jubileumjaar 2018-2019 feestelijk af met de presentatie van een online ledenmagazine met daarin 18 prachtige verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken, geschreven door onze leden.

2019 09 16 JurjenVis via HenkLooijeSteijnVoor het eerst moet onze vereniging afscheid nemen van een van haar leden. Afgelopen juli overleed in zijn woonplaats Amsterdam onverwacht ons lid Jurjen Vis, auteur van vele gedenkboeken over muziek en religie en over armen-, wezen- en gezondheidszorg. Jurjen was daarnaast ook bekend als tenorzanger, pianist, dirigent en begeleider van een aantal koren. Zaterdag 27 juli vond het afscheid plaats tijdens de drukbezochte uitvaart op de begraafplaats De Nieuwe Ooster. Hoeveel familie, vrienden, kennissen en collega's onderdeel uitmaakten van zijn leven heeft de kleine delegatie van onze vereniging met eigen ogen kunnen aanschouwen. Jurjen laat een partner en een zoon en dochter in de studerende leeftijd na. 

Jurjen Vis was een ondernemend historicus – niet alleen een ondernemer in geschiedenis om den brode, maar een historicus die gedreven door zijn brede belangstelling voor sociale, religieuze en muziekgeschiedenis er niet voor terug deinde als het ware zijn eigen werkgelegenheid te scheppen. Opdrachten voor het onderzoeken en schrijven van de geschiedenissen van hofjes en andere instellingen van sociale zorg wisselde hij af met het schrijven van componistenbiografieën, en hij was net begonnen aan wat zijn magnum opus moest worden, een religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland. Hij had al jarenlang voor dat doel geijverd en fondsen bijeen gebracht. Jurjen was zelf afkomstig uit dat gebied en goed bekend met het vele katholieke erfgoed aldaar; hij heeft veel bijgedragen aan de geschiedschrijving van de Abdij van Egmond, en alleen daarmee al zijn sporen als historicus verdiend.

Maar hij heeft nog veel meer gedaan en geschreven: de oogst van zijn werkend leven is indrukwekkend. Niettemin was Jurjen bepaald geen studeerkamergeleerde; hij kwam graag onder de mensen, om muziek te maken, of om bij een glaasje jenever te praten over geschiedenis, het zelfstandig historicus zijn, het katholieke verleden, en wat dies meer zij. Zijn ontijdig overlijden is een diep gemis en een groot verlies voor de Nederlandse geschiedschrijving.

Henk Looijesteijn

____

 Behalve in zijn boeken en publicaties leeft Jurjen Vis voort op het internet:

03 De pij van FranciscusDe pij van Franciscus – Henk Looijesteijn beschrijft de historische sensatie die hij in 2007 had tijdens een uitje naar La Verna, een hem toen nog onbekende plaats in de streek Casentino in het uiterste oosten van Toscane. Daar herinnert alles nog aan de heilige Franciscus van Assisi (1181/2-1226). ‘Il Poverello’, ‘het arme mannetje’, trok er zich in 1224 terug, moe van de wereld en van het leiderschap van de orde die hij had gesticht. Of hij echt is kan niemand bewijzen maar de pij die in de Cappella delle Reliquie als reliek van de heilige wordt bewaard kwam bij Henk als echt over - de man stond plots als het ware naast hem. Ooit was Franciscus een mens van vlees en bloed, net als wij nu. Lees hier zijn verhaal.

Onze vereniging Ondernemers in Geschiedenis sloot haar jubileumjaar 2018-2019 feestelijk af met de presentatie van een online ledenmagazine met daarin 18 prachtige verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken, geschreven door onze leden.

2019 06 14 Historicidagen 2019 Historicidagen nl printscreen gecropt2Deze zomer vinden van 22 tot en met 24 augustus in Groningen de tweejaarlijkse Historicidagen plaats. Het thema is ‘inclusieve geschiedenis’. Dat kan b.v. gaan over inclusiviteit in en voor de klas, inclusieve voetnoten of (auto)biografiën, regionale geschiedenis, de inclusiviteit binnen de academische wereld, 100 jaar vrouwenkiesrecht, het koloniale verleden en nog veel meer. Interesse?

Bekijk het programma. Voor 31 juli inschrijven.

01 De Godsakker van NeerboschAnton van Renssen schrijft over het kinderkerkhof of Godsakker van de weesinrichting Neerbosch, ten westen van Nijmegen. Lange tijd was dat de grootste weesinrichting van ons land. Lees hier zijn verhaal.

Onze vereniging Ondernemers in Geschiedenis sloot haar jubileumjaar 2018-2019 feestelijk af met de presentatie van een online ledenmagazine met daarin 18 prachtige verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken, geschreven door onze leden.

2019 05 23 15h09 MariSmits04 gecroptbewerktDonderdagmiddag 23 mei nam Micha Cluysenaer ons vanaf NS-station Breukelen mee op een fiets- en wandelexcursie langs de Vecht. In totaal namen zo'n 10 leden deel. Micha leidde ons via de fietspont over het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westkant van de Vecht eerst naar Fort Nieuwersluis en daarna verder richting Loenen. Aan de oostkant reden we terug naar Breukelen voor de afsluitende maaltijd. Een fotoverslag, met dank aan ons nieuwe lid Mari Smits.

(Foto's: copyright Mari Smits)