Jesse Poiesz

Mooie dingen maken met geschiedenis.

Poiesz Projectondersteuning heeft één ambitie: mooie dingen maken. Daarom heb ik meegewerkt aan verschillende ‘klassieke’ projecten zoals tentoonstellingen, bijvoorbeeld voor het Nederlands Volksbuurtmuseum Wijk C, de BKMilitaireBoeken (een krant over militaire boeken), en historische projecten als Herauten op de Stelling. Mijn werkzaamheden omvatten historische research, maar ook alles er omheen. Bijvoorbeeld het zoeken en benaderen van potentiële partners en meedenken over inhoud en vormgeving.

Ook met digitale projecten heb ik de nodige ervaring. Zoals de website voor BKMilitaireBoeken (www.militaireboeken.com) en de Twitter- en Facebook-pagina, die ik heb opgezet en modereer. Om maandelijks iets moois te maken, heb ik met vrienden een Youtube-kanaal N3rderland, over popcultuur en cultuurhistorische onderwerpen.
Als student heb ik mij toegelegd op publieksgerichte geschiedenis, met een minor Journalistiek, de master Cultuurgeschiedenis en de educatieve master. Geschiedenis van de psychiatrie vormt hierin een rode draad, met meerdere scripties over dit onderwerp en een stage bij Museum dr. Guislain. Daar leerde ik het belang van historische kennis voor het bestrijden van stigma’s, begrip van de eigen omstandigheden en identiteitsvorming. Ik ben echter altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen, vaardigheden en uitdagingen.

Poiesz Projectondersteuning
Jesse Poiesz
Jesse_poiesz [AT] hotmail.com
06382-44615
Koningin Wilhelminaweg 315
2802 HK Gouda

Trefwoorden: militaire geschiedenis, projectondersteuning, geschiedenis van de psychiatrie, history from below, orale geschiedenis, mondelinge geschiedenis.

Storia

Geschiedenis toegankelijk maken voor het publiek, dat is waar Storia zich mee bezighoudt. En dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door het schrijven van goed leesbare historische boeken, het bedenken en samenstellen van boeiende tentoonstellingen, of het organiseren van kleine en grote publieksgerichte evenementen.

Natuurlijk gaat de aandacht voor het publiek altijd hand in hand met een historisch verantwoorde werkwijze. Vandaar het motto van Storia: ‘geschiedenis tussen wetenschap en publiek’.

Storia werkt in de museum- en erfgoedwereld, voor gemeenten en provincies, en voor bedrijven en instellingen. De kern van het bureau is de historica Dolly Verhoeven. Zij heeft veel ervaring met het doen van historisch onderzoek en met het opzetten en aansturen van erfgoedprojecten. Een dag per week is zij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis.

Prof.dr. Dolly Verhoeven
Gardenierslaan 38
7314 CX Apeldoorn
tel: 06–51317020
mail: d.verhoeven [AT] storia.nl
website: www.storia.nl
twitter: @dollyverhoeven

Trefwoorden: historisch onderzoek, historische evenementen, advies en begeleiding, tentoonstellingen, oral history, lokale en regionale geschiedenis, erfgoed.

Historytelling - Anton van Renssen

In mijn projecten staan erkenning en herkenning centraal.

Geschiedenis die ik vertel via podcasts en oral history, op video, in boeken, artikelen, tijdens lezingen of door historische projectleiding draaien om de erkenning en herkenning van mensen.

Nee, dat gaat dus ten diepste niet om die mooie geschiedenis van een organisatie.

Ja, het draait wel om het verhaal van de mensen die de organisatie hebben gemáakt.

Dat uitgangspunt leidt tot verhalen die raken en confronteren. Zeker, soms zijn er prachtige anekdotes te vertellen. Aan de andere kant jeuken ze niet zelden. Geschiedenis leert ons nu eenmaal dat het leven niet altijd over rozen gaat.

De leidraad in mijn werk is daarom liefde en respect tonen voor mensen, ook voor het voorgeslacht. Dat sluit een kritische benadering niet uit. In tegendeel! Respect en liefde voor mensen kunnen juist confronteren.

In mijn projecten draait het niet alleen om de vraag hóe mensen en dus organisaties zich ontwikkelden – dat ook. Het gaat vooral om de verklaring waaróm ze die ontwikkeling doormaakten. Die verklaren is het doel van elk goed historisch project.

Zo teken ik met Historytelling met nieuw (wetenschappelijk) bronnenonderzoek de wordingsgeschiedenis van heel diverse mensen en instellingen. Met alle veranderingen die daar bij horen.

Want historici zijn bij uitstek kenners van veranderingsprocessen!

Historytelling - Anton van Renssen

Telefoon: 06–45742896
E-mail: anton [AT] historytelling.nu
Website: www.historytelling.nu

Trefwoorden: podcast, oral history, audio, video, storytelling, projectleiding, biografieën, verhalende journalistiek, audiovisueel, historische films, sociale geschiedenis, archiefonderzoek, sociaaleconomische geschiedenis, armenzorg, jeugdzorg, kinderbescherming, weeshuizen, wezenzorg, onderwijsgeschiedenis, opvoeding en onderwijs, Protestantisme, religiegeschiedenis, Tweede Wereldoorlog, wetenschappelijk onderzoek.

Bureau voor Historisch Maatwerk

Als zelfstandig, allround historicus heb ik mijn zilveren jubileum al achter de rug. Ik mag me dus een ervaren rot in het vak noemen. Mijn werkzaamheden spitsen zich toe op drie gebieden:

 • jubileumprojecten
 • genealogisch onderzoek in binnen- en buitenland
 • speciale historische diensten, zoals inventariseren van archieven en beschrijven van historische collecties. Ik werk voor bedrijven, organisaties, verenigingen, (archief)instellingen en particulieren.

Elke opdracht is bij mij in goede handen: of het nu gaat om kleinschalig onderzoek naar een oprichtingsdatum of een uitgebreid onderzoek naar de historie van uw bedrijf of familie. Ook zorg ik ervoor dat uw geschiedenis een eigen gezicht krijgt. Ik presenteer het onderzoek op een creatieve en toegankelijke manier, die aansluit bij uw doelen, wensen en imago. Dat kan bijvoorbeeld een boek, magazine, dvd, website of tentoonstelling zijn. Daarvoor werk ik samen met vakkundige professionals.

Elke opdracht is anders en daarom lever ik altijd maatwerk. Vandaar mijn bedrijfsnaam Bureau voor Historisch Maatwerk. Op mijn website staat een overzicht van recent werk. Ook vindt u daar meer algemene informatie over mijn diensten.

Bureau voor Historisch Maatwerk
Wim Maas
Tweevoren 36
5672 SC Nuenen
Mobiel: 06–51765502
Website: www.bureaumaas.nl
Email: info [AT] bureaumaas.nl

Yvette Hoitink - Dutch Genealogy Services

Wilt u meer weten over de geschiedenis van uw familie? Yvette Hoitink kan u hierbij helpen. Op basis van originele bronnen komen we er niet alleen achter waar en wanneer uw voorouders leefden, maar ook wat zij hebben meegemaakt. Bijzondere familieverhalen liggen in de archieven op u te wachten.

Diensten:

 • Onderzoek naar familiegeschiedenis
 • Huizenonderzoek
 • Onderzoek naar lokale geschiedenis
 • Coachen van klanten die zelf stamboomonderzoek doen
 • Schrijven van rapporten, artikelen of boeken
 • Verzorgen van virtuele lezingen over genealogie, lokale geschiedenis of cartografie
 • Adviseren over inzet van informatietechnologie in de erfgoedsector.

Dutch Genealogy Services is een genealogisch onderzoeksbureau dat in 2012 is opgericht door Yvette Hoitink. Yvette heeft een Postgraduate Certificate in Family and Local History van de Universiteit van Dundee in Schotland en is nu bezig met een Masterscriptie voor die studie. Ze is gecertificeerd door de Board for Certification of Genealogists en mag zich als enige in Nederland Certified Genealogist® noemen.

Yvette doet sinds 1991 aan stamboomonderzoek en heeft duizenden mensen geholpen om hun voorouders te vinden. Zij heeft diverse boeken en artikelen geschreven en geeft regelmatig lezingen over genealogie of lokale geschiedenis. Daarnaast doet zij onderzoek voor televisieseries zoals “Who Do You Think You Are?” en “Verborgen Verleden”.  Op haar Engelstalige website Dutch Genealogy geeft zij tips over stamboomonderzoek.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op, dan kijken we samen hoe we de geschiedenis van uw familie kunnen ontdekken.

Dutch Genealogy Services
Yvette Hoitink

Pelmolen 16
2406 KP Alphen aan den Rijn

E-mail: onderzoek [AT] dutchgenealogy.nl
www.dutchgenealogy.nl
www.facebook.com/DutchGenealogy

Trefwoorden: genealogie, familiegeschiedenis, stamboomonderzoek, huizengeschiedenis, emigratie, coaching, lezingen.

GeschiedenisLab

Geschiedenislab is de bedrijfsnaam van Marjan Beijering: onderzoeker, schrijver, maar ook organisator en docent. In 2021 verscheen haar biografie van de schrijver Janwillem van de Wetering (www.janwillemvandewetering.nl).

De veelzijdigheid van de stad Rotterdam is een belangrijke bron van inspiratie voor haar. Beijering publiceerde erover en organiseerde oral history projecten in deze stad.
Want: ‘Culture is all we are’, zei de muziekverzamelaar Alan Lomax ooit. Zonder cultuur, zonder verhalen, in welke vorm dan ook, zijn we stuurloos. Wat vertellen mensen over hun verleden? Welke verhalen mogen er niet ontbreken in de geschiedschrijving van de stad of van een streek?

Oral history is geschiedschrijving die is gebaseerd op herinneringen van ooggetuigen, meestal aan de hand van interviews. Een oral history project verzamelt verhalen op een betrouwbare en duurzame manier. Op die manier worden bronnen gevormd die onderdeel kunnen worden van het collectieve geheugen.

Website
www.geschiedenislab.nl

Contact
GeschiedenisLab
Vrouwe Justitiahof 77
3032BP Rotterdam
T 0031 6 253 53 724
E info [AT] geschiedenislab.nl

Portfolio

 • Op zoek naar het ongerijmde. Leven en werk van Janwillem van de Wetering, 1931-2008. Uitgeverij Asoka, 2021. Zie: www.janwillemvandewetering.nl.
 • Het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade. Notitie t.b.v. de onderzoekslijn superdiversiteit voor het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (2019).
 • Roem en succes zijn valkuilen. Het schrijverschap van Janwillem van de Wetering, in De Parelduiker, jaargang 24, (2019) nr. 1.
 • Lessons learned. Publicatie over tien jaar jeugdzorgbeleid in de Stadsregio Amsterdam (2014).
 • Rotterdam Vertelt, projectleiding van een netwerk voor oral history (2013–2014).
 • Lied van je moeder: Rotterdamse jongeren verzamelen heimweeliedjes. Projectleiding en publicatie (2012).
 • Schuilen onder de Spoorbogen. Verhalen over de oorlog op basis van interviews met ouderen uit Rotterdam-noord (2010).
 • Rotterdam was…. Ontwikkeling van een lessenserie voor het VMBO (2010).
 • Gevaarlijk en talentvol. Boek over mensbeelden in armenzorg en bijstand. Met Ellie Smolenaars (2004).
 • Moordlied in Drenthe. Boek over straatliederen en hun plaats in het collectieve geheugen (1999).
 • Weeslied. Idee, research en interviews voor een film over het Rotterdamse Burgerweeshuis van filmmaker Andre van der Hout (1995).
 • 100 jaar jeugdzorg in Rotterdam. Boek over de voogdijverenigingen Pro Juventute en Humanitas Rotterdam (1995).
Once.. Histories

Met zijn bedrijf Once.. Histories verricht Thomas Dresscher al meer dan 10 jaar historisch onderzoek in heel Europa voor klanten uit de hele wereld. De speerpunten hierin zijn maritieme en koloniale geschiedenis en archeologie in de breedste zin van het woord. Ook treedt hij regelmatig op als consultant in dit specialisatiegebied.

Binnen zijn specialisatiegebied verricht hij archiefonderzoek, maakt transcripties en vertalingen uit een groot aantal Europese talen, verzamelt hij beeldmateriaal en geeft advies. Door zijn grote kennis van het vakgebied en de archieven op dit terrein weet hij bronnen aan te boren die anderen vaak niet vinden. Hij werkt efficiënt, doelgericht en discreet.

Een voorbeeld van klanten uit het verleden: JWM Productions/Discovery Channel, Colorado College, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en www.shipwreck.net.

Naast werkzaamheden binnen zijn vakgebied werkt Thomas soms ook met Keltische en Germaanse geschiedenis (een ‘oude liefde’ te noemen) en geschiedenis van de provincie Groningen, zijn leefomgeving. Ook werkt hij aan een proefschrift in de maritieme geschiedenis aan de Vrije Universiteit.

Thomas Dresscher
Once.. Histories
Dorpsweg 4
9993TK Westerwijtwerd
W www.oncehistories.eu
E info [AT] oncehistories.eu
T +31 645380826

Trefwoorden: maritieme geschiedenis, zeegeschiedenis, koloniale geschiedenis, archiefonderzoek, transcripties.

Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk

Ingrid van der Vlis brengt geschiedenis tot leven. Historisch onderzoek verwerkt tot een mooi verhaal: wetenschappelijk verantwoord en goed leesbaar!

Het complete archief van een bedrijf of instelling komt soms als een onneembare hindernis over. Ingrid van der Vlis heeft veel ervaring met het ordenen van deze gegevens en kan hier vrij snel de grote lijn uit destilleren. Zij doet dan ook altijd zelf het benodigde historisch onderzoek.

Zodra een eerste verhaallijn zich aftekent, zal Ingrid van der Vlis in overleg met de opdrachtgever zoeken naar de juiste manier om de geschiedenis tevoorschijn te halen. Door het lezen van handgeschreven persoonlijke documenten, op basis van interviews via oral history, met behulp van beeldmateriaal als foto’s en prenten of door dagenlang in het archief te grasduinen.

Het uiteindelijke verhaal komt vaak terecht in een boek. Maar ook een artikel, een korte tekst voor een website of een bijdrage in andere vorm zijn mogelijk. Om de juiste afbeeldingen te vinden, kan Ingrid van der Vlis de beeldredactie op zich nemen. Door haar ruime ervaring kan zij de opdrachtgever tot slot adviseren en begeleiden bij het realiseren van de gewenste publicatie.

Recente projecten:

* Onderzoeksrapporten voor diverse gemeentes over ontrechting en onteigening Joods onroerend goed (2022)
* Drie hoofdstukken voor De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog (Noordhoff 2020)
* Beeld- en eindredactie van Een schitterende erfenis. 125 jaar nalatenschap van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (WalburgPers 2019)
* Stadsgeschiedenis van Delft: Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795 (WBooks 2016)

dr. Ingrid van der Vlis
Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk
Emmastraat 88
3134 CM Vlaardingen
010–4350680
contact [AT] tijdelijk.info
www.tijdelijk.info

Trefwoorden: stadsgeschiedenis, sociale geschiedenis, populair wetenschappelijk, journalistiek, redactie, archiefonderzoek.

Kleioskoop

Historische informatie over je eigen omgeving spreekt veel mensen aan. Het is interessant om de achtergrond van je familie, buurt, dorp, stad of regio te kennen. Het is bovendien verrassend hoe je vanuit die invalshoek grotere verbanden kunt leggen, zodat ook de nationale en internationale geschiedenis in beeld komt.

Kleioskoop vindt een geschikte vorm om geschiedenis toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen. Dat kan bijvoorbeeld een onderwijsproject zijn waarmee kinderen actief aan de slag gaan, een boek of een aansprekende activiteit voor volwassenen. 

Recente projecten

 • Het Saksische Serviesje. Drie eeuwen geschiedenis achter een restje porselein
  Informatief en activerend boek voor kinderen van 10-12 jaar (2014)
 • Kijk, een kerk in Gelderland!
  Kijkblad voor kerken voor de groepen 6-8 PO in opdracht van de Stichting Oude Gelderse Kerken (2014)
 • Theatrale projecten in Zuidhorn rondom de verdwenen borg Hanckema
  in samenwerking met Rederijkersvereniging Zuidhorn en Tineke Neyman (2012-2013)

Kleioskoop

drs. Bernardine M.A. Beenackers-Heeren

Hazenkampseweg 74 D
6531 NL Nijmegen

T 024-6639834
M 06-53260609

E info [AT] kleioskoop.nl
W www.kleioskoop.nl

Trefwoorden: onderwijsgeschiedenis, erfgoededucatie, regionale geschiedenis, landschapsgeschiedenis, educatie, projectondersteuning, projectadvies, monumentengeschiedenis, theatrale projecten. 

 

 

Wim de Natris

U wilt ‘iets’ met geschiedenis, maar u weet niet wat en hoe? Dan wilt u werken met iemand die samen met u het diepe ingaat. Ik ben historicus en museoloog, op zoek naar verbinding, vol ideeën over publicaties, collecties, sociale media, websites en meer.

Meer info: nl.linkedin.com/in/wimdenatris/

Ik werk samen met Wim Maas onder het label Maas+deNatris, bureau voor militaire geschiedenis. Wij doen militair-historisch onderzoek naar defensie en samenleving, in de breedste zin van het woord. Wij verdiepen ons in alle processen, organisaties en mensen in en om de krijgsmacht en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. Bent u bijvoorbeeld een vereniging voor (oud-)militairen, een oorlogs- of verzetsmuseum of hebt u een militair-historische collectie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer info: www.maasendenatris.nl

Mijn andere label met Wim Maas heet CollectieCollectief. Dit is een flexibel netwerk van zelfstandigen dat zich richt op kleine en middelgrote projecten op het gebied van collectie-informatie en –beheer voor musea, archieven en erfgoedinstellingen.

Meer info: leaflet CollectieCollectief

De Natris Erfgoedprojecten
W.H.M. de Natris
Gooioord 72
1103 CE Amsterdam
020-6982281

wim [AT] denatris.n

www.denatris.nl
@wimdenatris

Trefwoorden: interviews, historisch onderzoek, artikelen, historische evenementen, journalistiek en redactie, archiefordening, advies en begeleiding, jubileumboeken, militaire geschiedenis, verenigingsgeschiedenis, tentoonstellingen, collectie-informatie, digitalisering, bedrijfsgeschiedenis, social media, musea, archieven, collectieregistratie.

Stichting Echo

Stichting Echo houdt zich bezig met historisch onderzoek naar vrouwelijke en mannelijke ordes en congregaties in Nederland. Het bestuur bemiddelt bij het tot stand komen van een opdracht tot het schrijven van de geschiedenis van een orde of congregatie en brengt vraag en aanbod samen. De stichting werkt met historici die in de katholieke geschiedenis zijn gespecialiseerd. Daarnaast organiseert Echo studiedagen en colloquia. De thematisch samenhangende lezingen van het colloquium worden nadien gebundeld en uitgegeven.

Stichting Echo werd in 1995 opgericht door drie Nijmeegse historici (Marit Monteiro, Marjet Derks en José Eijt) om het verleden van met name vrouwelijke religieuzen (zusters) onder de aandacht te brengen. Sindsdien is een veelvoud aan boeken verschenen, waarin het werken en leven van zusters, paters, broeders, monniken en monialen is vastgelegd. Het huidige bestuur van Echo bestaat uit de historici Joep van Gennip (voorz.), Marieke Smulders (secr.), Chris Dols en Marie-Antoinette Willemsen.

Recent verschenen publicaties:

 • Vefie Poels, De rode paus. Biografie van kardinaal Willem van Rossum CSsR (1854-1932) (2021)
 • Marie-Antoinette Willemsen, Met biddend hart. Geschiedenis van de franciscanessen van Mariadal (2020)
 • Marie-Antoinette Willemsen (red.), Werven en derven. De financiële grondslag van kloostergemeenschappen in de Lage Landen (2019)
 • Chris Dols, Joep van Gennip en Lennert Savenije (red.), Dienstbaar onder vuur. Religieuzen en de Tweede Wereldoorlog (2016)
 • Marieke Smulders, Midden tussen de mensen. Een eeuw Nederlandse provincie van de Priesters van het H. Hart, 1911-2011 (2016)
 • Stichting Echo, Geloven met hart en hand. Een geschiedenis van de Zusters van de H. Juliana van Falconieri, 1914-2015 (2016)
   

Website: www.stichting-echo.nl
E-mail: info [AT] stichting-echo.nl
Tel.: 024–3566351 / 06–25159837

Secretariaat:
Marieke Smulders
Dupondiusstraat 24
6515 DH Nijmegen

 

Rob Wolf

Een boek schrijven is een wereld creëren.

Wie in opdracht geschiedenis schrijft, creëert een wereld die de lezers – opdrachtgever en achterban – herkennen en reëel vinden.

Daarvoor moet je meer zijn dan een gedegen onderzoeker en een goed schrijver. Geschiedenis-in-opdracht vraagt ook empathie en fantasie, nauwkeurigheid en volharding. Verder moet je nieuwsgierig zijn, veel weten en aandacht hebben voor mensen en hun verhaal.

Met deze bagage heb ik sinds 1990 ruim veertig tevreden opdrachtgevers gehad. In iedere opdracht, in ieder boek openbaarde zich een nieuwe wereld: een hartchirurgisch centrum, een elektrotechnisch bedrijf of een eeuw stedelijke volkshuisvesting. Ik heb ontdekt dat ik als buitenstaander over al die werelden geloofwaardig kan schrijven, en dat daarbij technisch complexe zaken op de keper beschouwd nooit een probleem zijn.

Rob Wolf
Javastraat 118, 6524 ML Nijmegen
Tel: 0652090786
Email: geschiedschrijving [AT] hotmail.com
Website: www.robwolf.nl
Twitter: @robwolf52

 Trefwoorden: medische geschiedenis, bedrijfsleven, techniek, energie, ziekenhuizen, beroepsonderwijs, bouwen en wonen, volkshuisvesting, Nijmegen, archiefbewerking.

Verhoog & Warmerdam

Verhoog & Warmerdam is een bureau dat in 1990 is opgericht door de historici Jeroen Verhoog en Hans Warmerdam. Doel was het verzorgen van de uitgave van jubileumboeken voor bedrijven, nu nog steeds een van onze belangrijkste activiteiten. Inmiddels hebben wij ook diverse uitgaven verzorgd op het gebied van streek- en familiegeschiedenis. Daarnaast verzorgen wij ook de aanvraag voor het predicaat Koninklijke en Hofleverancier, waarvan inmiddels een flink aantal is gehonoreerd. Zie ook: www.venw.nl/predicaat en www.predicaataanvragen.nl.

Hoewel het onderwerp en de vorm van onze producten variëren, staat bij ons het historische verhaal altijd centraal. Gedegen onderzoek, een prettig leesbare schrijfstijl en uitgebreide beeldresearch zorgen ervoor dat de geschiedenis van uw bedrijf/organisatie/familie/instelling voor het nageslacht bewaard blijft.

De professionele vormgevers van ons eigen grafisch bureau Maris Media (www.marismedia.nl) zorgen er vervolgens voor dat het historische verhaal in een aantrekkelijke vorm wordt gegoten, zoals bijvoorbeeld een boek, een magazine, een brochure, een periodiek of een expositie. Inmiddels behoren ook digitale producten zoals websites of e-books tot ons repertoire.

Onder de naam Uitgeverij aan Zee verzorgen wij ook eigen uitgaven zoals de in 2013 verschenen Atlas van Noordwijk, een rijk geïllustreerde geschiedenis van de gemeente Noordwijk, en Noordwijk door de ogen van Lutgens, een uitgave over het leven en werk van de negentiende-eeuwse tekenaar Jan Lutgens, verschenen in november 2014. Een uitgave in drie delen over de geschiedenis van de badplaats Noordwijk aan Zee is in voorbereiding, evenals een integrale uitgave van het dagboek van de Noordwijkse kostschoolleerling John Skinner. Beide uitgaven zullen in 2022 verschijnen.

Een kleine greep uit onze bijna honderd uitgaven:

 • Jeroen Verhoog, SURFnet 1988–2008; Twintig jaar grensverleggend netwerken (Noordwijk 2008).
 • Jeroen Verhoog, Bart Boele, Gertjan Huijbens, Waar cijfers en mensen tellen; kleine historie van Driebergen Accountants (Noordwijk 2008).
 • Jeroen Verhoog, 100 jaar Arbo Unie; Omdat mensen de motor zijn (Utrecht 2008).
 • Hans Warmerdam, Een passie voor metaal; 70 jaar Roba (Noordwijk 2008).
 • Jeroen Verhoog, Een eeuw Poppers Groep 1910–2010 (Lelystad 2010).
 • Jeroen Verhoog, Wij wandelen op goud; De eeuwenlange historie van handelsfirma E&A Scheer (Amsterdam 2012).
 • Jeroen Verhoog, Maison de Bonneterie; een terugblik (Amsterdam 2016).
 • Belinda van der Kruijf, Kees Ouwehand, Peter Ouwehand, Hans Warmerdam, WILLEM; jubileummagazine (Katwijk 2018).
 • Jeroen Verhoog, Een eeuw Den Hartogh; De wereld rond (Rotterdam 2020).
 • Jeroen Verhoog, Hans Warmerdam, 100 jaar in beweging, Op den Velde (Zaandam 2021).

Zie voor een complete lijst van onze uitgaven: www.venw.nl/uitgaven

Verhoog & Warmerdam
Bureau voor Bedrijfshistorie en Genealogie

Drs. Jeroen Verhoog (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Drs. Hans Warmerdam (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Bezoekadres
Gooweg 19
2201 AX Noordwijk aan Zee

Postadres
Postbus 27
2200 AA Noordwijk aan Zee

T 071–3612602
E info [AT] venw.nl I www.venw.nl ; www.uitgeverijaanzee.nl

Trefwoorden: jubileumboeken, bedrijfsgeschiedenis.

Jan Brouwers

Tekst en onderzoek in erfgoed en religie

Als je weet hebt van het verleden, kijk je anders naar een organisatie, een plaats of een persoon. Jan Brouwers onderzoekt die geschiedenis en schrijft erover. Voor een artikel of een boek. Of voor een tentoonstelling of tv-programma.

Hij schreef onder meer over de uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA, ziekenzorg, oude pelgrimsoorden én voormalige industriegebieden en over ondernemers uit Noord-Brabant.

Kennis moet worden gedeeld. Daarom is de doelgroep net zo belangrijk als het onderwerp; het schrijven van een begrijpelijke tekst net zo belangrijk als een gedegen onderzoek. Voor beide kunt u een beroep op hem doen.

Jan Brouwers
Zeisstraat 8
4818 EG Breda
T 076 - 560 12 56
M 06 - 24 69 75 63
E jan [AT] janbrouwers.eu
www.janbrouwers.eu

Trefwoorden: biografieën, historisch onderzoek, journalistiek en redactie, jubileumboeken, tentoonstellingen, religiegeschiedenis.

Willy van der Schuit. Tekst, onderzoek, communicatie

Willy van der Schuit realiseert projecten op het snijvlak van onderzoek en communicatie, waarbij de laatste jaren de nadruk is komen te liggen op het vertalen van geschiedenis naar ruimte. Dat betekent concept en inhoud samenbrengen in museale inrichtingen en tentoonstellingen. Bij al deze projecten is de actuele context altijd van belang. Als historicus stel ik vragen, zowel over het verleden als over de actualiteit. Door goed te luisteren valt op wat niet gezegd wordt, wat achter antwoorden schuil gaat.

Het gaat om het overbrengen van de boodschap en emotie, het onderwerp doet er dan niet toe. Om de inhoud tot leven te brengen zorg ik voor een bruisend concept, het juiste beeldmateriaal, aansprekende vormgeving en passende tekst. Voor de realisatie van projecten is samenwerken voor mij van cruciaal belang. Synergie met collega’s en opdrachtgever leidt tot projecten die hun doel raken.

Recente projecten

 • Synagoge Groningen: conceptvorming, content, museale inrichting en projectorganisatie (2019-2021)
 • Stedelijk Museum Coevorden: realisatie van twee tijdelijke tentoonstellingen ter gelegenheid van het Rampjaar 1672 (2022)
 • Glasmuseum Nieuw-Buinen: conceptvorming, organisatie en content van de inrichting van een nieuwe museum in de bibliotheek (2020-2022)
 • Waterschap Noorderzijlvest: inrichting bezoekerscentrum over de dijkverhoging bij Lauwersoog (2022)
 • MuzeeAquarium Delfzijl: realisatie van een interactieve radiohut en vaste opstelling over binnenscheepvaart (2022)
 • MuzeeAquarium Delfzijl: concept, organisatie en inhoud van de volledig nieuwe museale inrichting van het museum vanwege de verhuizing als gevolg van de dijkverhoging (2016-2018)

Drs. Willy van der Schuit
Rijksweg 33
9731 AC Groningen

Bezoekadres:
De Puddingfabriek
Viaductstraat 3A
9725 BG Groningen

www.willyvanderschuit.nl
info [AT] willyvanderschuit.nl
06 5098 5917

Willeke Guelen

De kracht van het verleden
Waar in bedrijven veel aandacht wordt besteed aan producten, diensten, marktposities of communicatie, wordt het verleden daar zelden bewust bij betrokken. En dat terwijl vrijwel elke eerste kennismaking doorspekt is met feiten en verhalen uit het recente of vroegere verleden.

Wie zijn eigen verleden echter bewust in beeld heeft, krijgt inzicht in drijfveren, motivaties en passies. Die eigenheid onderscheidt u van ieder ander en staat aan de basis van de sterkste verbindingen met nieuwe of bestaande relaties. Zo ontketent het verleden een ongekende kracht in het heden.

Ook in de wereld van erfgoed en toerisme wordt steeds duidelijker welke rollen het verleden (nog altijd) speelt en krijgt men inzicht in de kracht ervan bij het bereiken van publieksgroepen. Optimale afstemming tussen beide is echter geen eenvoudige zaak. Livingpast.nu heeft de ervaring & de kennis om historie op hedendaagse, ondernemende en originele wijze tot leven te brengen. Met behulp van de nieuwste communicatiemiddelen.

Recente projecten
Projectleider Maas & Waal CultuurExpress (www.cultuurexpress.nl)
Redacteur Businessmedia4all (www.businessmedia4all.nl)
Werkgroepdocent Radboud Universiteit Nijmegen
Heimwee van landverhuizers

Livingpast.nu
Willeke Guelen MA
Dorpsstraat 29, 6616 AE Heumen
Tel: 06-146 27 834
Email: info [AT] livingpast.nu
Website: www.livingpast.nu
Twitter: @livingpastnu

Trefwoorden: presentaties, interviews, artikelen, erfgoedondernemerschap, identiteitsprojecten, onderzoeksjournalistiek, bedrijfshistorie, oral history, science & business, publieksgerichte geschiedenis, workshops.

Cluysenaer Historisch Onderzoek en Communicatie

Kennis van geschiedenis relativeert, inspireert en geeft inzicht in het heden. U zult dat zelf ervaren wanneer u een historisch project start. Cluysenaer Historisch Onderzoek en Communicatie begeleidt u daar graag bij: doelgericht, professioneel, flexibel en met passie. Samen achterhalen we wat het best past bij uw wensen, mogelijkheden en doelgroep. Het resultaat is altijd wetenschappelijk verantwoord en publieksgericht. Eindproducten lopen uiteen van jubileumboek, tekst- en beeldredactie, historische wandeling, onderzoeksverslag of webtekst tot een artikel, workshop, lesbrief, rondleiding, folder of DVD. 

Recente projecten:

 • Jubileumboek: Van UCN Aerospace tot Aeronamic, 1988–2013; verschenen medio 2014
 • Jubileumboek: 50 jaar College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; verschenen medio 2013
 • Webteksten, beeldselectie en -redactie voor www.buitenkampers.nl;
 • Ontwikkeling van twee bijbehorende lesbrieven voor basis- en voortgezet onderwijs; 2013
 • Auteur van de rubriek Visies in Museumvisie; sinds 2001

Cluysenaer Historisch Onderzoek en Communicatie
Micha Cluysenaer
De Vliet 4
3633 EL Vreeland
T 0294 237002
M 06 103 87 193
E micha.cluysenaer [AT] planet.nl
W www.cluysenaer.nl

Trefwoorden: interviews, historisch onderzoek, journalistiek en redactie, jubileumboeken, bedrijfshistorie, oral history, erfgoededucatie, projectondersteuning en advies.